Léčebné postupy

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní informace o možnostech prevence, o diagnostice a o léčbě nejčastějších nádorových onemocnění.
Byli bychom velmi potěšeni, kdyby se informace o prevenci nádorů promítly do životního stylu nás všech, neboť výskyt téměř dvou třetin nádorů je způsoben právě nesprávnými životními návyky.
V částech o léčbě bylo naším cílem informovat veřejnost o základech léčebné taktiky u vybraných diagnóz z pohledu jednotlivých typů protinádorové léčby. Uvedené informace nelze považovat za závazné, neboť v každém jednotlivém případě může být vhodnější jiný léčebný postup nebo jiná posloupnost léčebných prvků. Na druhou stranu mohou být tyto údaje využity v rozhovoru s Vaším ošetřujícím lékařem, který by Vám měl sdělit, proč se rozhoduje právě tak, jak Vám doporučuje, a zda zvažoval i postupy uvedené na našich stránkách.
Pro získání doplňujících informací neváhejte použít náš e-mail: info@koc.cz.