Alternativní léčba

Co je to alternativní a komplementární léčba (KAL)

Termín alternativní léčba je vyhrazen pro vědecky neověřené prostředky používané jako náhrada za standardní postupy protinádorové léčby.

Pojem komplementární léčba se používá pro vědecky neověřené metody, které doplňují obvyklou protinádorovou léčbu. Použití těchto prostředků může ovlivňovat léčebné výsledky buď pozitivně, nebo negativně, nebo je neovlivňuje.

Hlavním negativem alternativní léčby je odklad zahájení účinné, prověřené protinádorové léčby na pozdější dobu. V době podávání neúčinné alternativní léčby dochází k přechodu nemoci do vyšších stádií, což v konečném důsledku zhoršuje vyhlídky nemocného na trvalé vyléčení. Také mnohdy nepředvídatelné nežádoucí účinky komplementární a alternativní léčby mohou mít fatální následky.

Současná onkologie věnuje komplementární a alternativní medicíně v současné době velkou pozornost, a v řadě významných onkologických institucích jsou ustaveny pracovní týmy, které se snaží objasnit úlohy komplementárních a alternativních postupů v kontextu běžné onkologické léčby.