Komplexní onkologické centrum
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (KOC)

 

vzniklo jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni.

Smluvními stranami KOC jsou 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Bulovka a Ústav onkologie a pneumologie na Pleši.

KOC sleduje tyto cíle a účely:

  • Zajištění společné metodiky při bezodkladné, dostupné navazující komplexní onkologické péči na všech stupních diagnostiky a léčby
  • Vytvoření vědecko-výzkumné základny s možností koordinace výzkumných projektů s využitím potenciálu všech pracovišť
  • Vytvoření základny pro pregraduální výuku
  • Vytvoření základny pro postgraduální výuku

Kontakty:

 

přednosta:                                                                            sekretariát:

        prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.                               As. Jana Hůlová

        Onkologická klinika VFN a 1. LF UK                               Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

        U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08                                    U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

        lubos.petruzelka@vfn.cz                                                 jana.hulova@vfn.cz