Vyšetřovací metody

Rentgenová vyšetření

1. Prostý rentgenový snímek

Popis vyšetření: Rentgenovými paprsky zjišťujeme přítomnost onemocnění (nádorových i nenádorových) ve snímkované části těla. Snímky se obvykle provádějí bez přípravy nemocného. Pro lepší přehlednost však někdy zvyšujeme přesnost vyšetření podáním tzv. kontrastní látky. Tato látka se někdy pije (při vyšetřování jícnu), vstřikuje do žíly (při vyšetřování cév) nebo podává formou klyzmatu (při zobrazování tlustého střeva).

Důvod vyšetření: Zjištění typu onemocnění ve snímkované části těla.

Délka vyšetření: Několik minut.


2. Mamografie

Pro vyšetřování prsu je určen tzv. mamograf, který používá rentgenové záření s malou energií.


3. CT – počítačová tomografie

Popis vyšetření: Princip zobrazení je podobný jako u rentgenu, na rozdíl od něj však nevzniká jeden, ale mnoho snímků. Velmi často je nutná aplikace kontrastní látky. Pacient je při vyšetření uložen na lůžko, které se zasune do prstence přístroje. Vyšetření je bezbolestné.

Důvod vyšetření: Zjištění přítomnosti a rozsahu onemocnění ve snímkované části těla.

Délka vyšetření: Několik minut.

 

Ultrazvuková vyšetření

1. Echokardiografie

Popis vyšetření: Jde o bezbolestné ultrazvukové vyšetření srdce, při němž studujeme srdeční funkci (stav chlopní, velikost a stahování srdečních komor a síní, a jiné parametry).

Důvod vyšetření: Znalost výkonnostního stavu srdce je nutná především při zvažování léčby cytostatiky ze skupiny antracyklinů (používají se při léčbě nádorů prsu, plic, sarkomů, leukémií) a před prováděním intenzivní léčby, např. před transplantací kostní dřeně. Tyto procedury totiž mohou u některých citlivějších osob snižovat srdeční funkci, zvláště po podání určité celkové dávky léků.

Délka vyšetření: Několik minut.


2. Sonografické vyšetření různých částí těla

Popis vyšetření: Bezbolestné vyšetření, které využívá k zobrazení orgánů ultrazvukových vln.

Důvod vyšetření: Používá se především k zobrazení pevných orgánů, nikoliv orgánů dutých.
Jeho využití spočívá:

  • v zobrazení stavu mízních uzlin v kterékoliv lokalizaci (třísla, nadklíček, podpaží, krk)
  • v zobrazení prsů. Jde o vyšetření, které vhodně doplňuje vyšetření mamografem.
  • v zobrazení nitrobřišních orgánů (jater, sleziny, žlučníku, části slinivky břišní, ledvin).
  • v zobrazení pánevních orgánů (prostaty, dělohy, vaječníků)
  • v zobrazení hloubky postižení stěny jícnu, průdušky, žaludku anebo střeva nádorem.

 

Magnetická rezonance

Popis vyšetření: Magnetická rezonance, nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silného magnetického pole ke snímkování orgánů do nejmenších detailů. Pacient je při vyšetření uložen na lůžko, které se zasune do prstence přístroje, který má průměr cca 60 cm a dlouhý je 130 cm. Vyšetření je bezbolestné, jedinou nepříjemností je silný hluk, který zařízení během vyšetření vydává.

Důvod vyšetření: Zjištění přítomnosti a rozsahu nádorového onemocnění ve snímkované lokalitě.

Délka vyšetření: Několik desítek minut.

 

Nukleární vyšetřovací metody

1. Scintigrafie skeletu

Popis vyšetření: Při vyšetření podáváme lék, který se přednostně vychytává v kostní tkáni, zejména v místech, kde je přítomen zánět nebo nádor.

Důvod vyšetření: Pátrání po nádorových ložiscích v kostech.

Délka vyšetření: Po nitrožilním podání radioaktivní látky může nemocný na přibližně dvě hodiny opustit oddělení nukleární medicíny. Poté se nemocný vrací a vleže je detektorem snímáno rozložení radioaktivního záření. Snímání radioaktivity se provádí několik minut. S výjimkou úvodní injekce jde o bezbolestné vyšetření.


2. Octreoscan

Popis vyšetření: Při vyšetření podáváme pacientovi radioaktivní látku, která vychytává přednostně ve zvláštním druhu buněk v žaludku, střevech a slinivce.  Záření této radioaktivní látky se může díky použití speciální kamery snímat nad povrchem těla, a tak se lze zjistit místa potenciálního nádorového onemocnění. Radioaktivní látka se vyloučí z těla močí a stolicí.

Důvod vyšetření: Pátrání po nádorových ložiscích.

Délka vyšetření: Většinou se snímkování provádí podobu 3 dnů.

 

Endoskopická vyšetření

1. Bronchoskopie

Popis vyšetření: Při tomto vyšetření je zaváděna pružná hadice ústy přes průdušnici do průdušek. Na jejím konci je umístěna videokamera, která zobrazuje sliznici dýchacích cest. Pokud je podezření na její postižení nádorem nebo jiným onemocněním, je možné odebrat vzorek tkáně pro mikroskopické vyšetření. Bronchoskopie se provádí v místním znecitlivění.

Důvod vyšetření: Podezření na plicní nádor nebo na přítomnost ložisek jiného nádoru v plicích. Podezření na komplikace protinádorové léčby, např. na plicní infekci. Krvácení do plic.

Délka vyšetření: Několik minut až desítky minut.


2. Gastroskopie

Popis vyšetření: Jde o diagnostické i léčebné vyšetření žaludku. Ústy je do žaludku zavedena ohebná hadice s videokamerou a pracovním kanálem, kterým je možné odebírat vzorky z podezřelých míst sliznice trávicího ústrojí. Před vyšetřením se nitrožilně podávají léky, které uvolňují trávicí trakt, snižují bolest a zjednodušují vyšetřují. Jako prevence dávivého reflexu se oblast úst znecitlivuje zvláštním sprejem.

Důvod vyšetření: Pátrání po ložiscích nádoru v žaludku, po příčinách dalších obtížích nemocného (žaludeční vřed, zánět žaludeční sliznice, krvácení do žaludku, překyselení žaludku s návratem jeho obsahu do jícnu apod.).

Délka vyšetření: Několik minut.


3. Kolonoskopie

Popis vyšetření: Jde o diagnostické i léčebné vyšetření oblasti tlustého střeva. Přes konečník je do tlustého střeva ohebná hadice s videokamerou a pracovním kanálem, kterým je možné odebírat vzorky z podezřelých míst sliznice trávicího ústrojí. Před vyšetřením se nitrožilně podávají léky, které uvolňují trávicí trakt, snižují bolest a zjednodušují vyšetřují.

Důvod vyšetření: Pátrání po ložiscích nádoru v tlusté střevě, vyloučení krvácení do zažívacího traktu.

Délka vyšetření: Několik desítek minut.


4. Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikoduodenografie (ERCP)

Popis vyšetření: Jde o diagnostické i léčebné vyšetření oblasti dvanáctníku, žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Ústy je do dvanáctníku zavedena ohebná hadice s videokamerou a pracovním kanálem, kterým je možné odebírat vzorky z podezřelých míst sliznice trávicího ústrojí. Před vyšetřením se nitrožilně podávají léky, které uvolňují trávicí trakt, snižují bolest a zjednodušují vyšetřují. Jako prevence dávivého reflexu se oblast úst znecitlivuje zvláštním sprejem.

Důvod vyšetření: Podezření na onemocnění žlučových cest, žlučníku nebo slinivky břišní (kameny, zánět, nádor, zúžení vývodů). Zavedení duté hadičky do vývodných cest žlučových s cílem zprůchodnit žlučové cesty.

Délka vyšetření: Desítky minut.

 

Vybraná invazivní vyšetření

1. Odběry kostní dřeně

Popis vyšetření: V místním znecitlivění se provádí silnou jehlou odběr kostní dřeně. Vhodnými místy k odběru jsou buď hrudní kost nebo kost kyčelní. Odběrem se získá tekutá krvetvorná tkáň nebo váleček kostní dřeně. V určitých případech lze vyšetření provádět také v celkové anestezii.

Důvod vyšetření: Zjištění funkce kostní dřeně. Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění kostní dřeně (leukémie, lymfom) nebo v kostní dřeni (např. postižení u nádorů plic, prsu, apod).

Délka vyšetření: Několik minut.


2. Břišní punkce

Popis vyšetření: Břišní punkce se provádí k odběru tekutiny z dutiny břišní, a to z diagnostickým nebo léčebným záměrem. V místním znecitlivění se provádí silnou jehlou punkce břišní stěny a tekutiny následně volně vytéká do připravené nádoby.

Důvod vyšetření: Vyšetření tekutiny v dutině břišní, nebo tzv. úlevová punkce ke snížení nitrobřišního tlaku vzniklého velkým množstvím tekutiny v břiše.

Délka vyšetření: Několik minut.


3. Hrudní punkce

Popis vyšetření: Hrudní punkce se provádí k odběru tekutiny z pleurální dutiny, a to z diagnostickým nebo léčebným záměrem. V místním znecitlivění většinou pod sonografickou kontrolou se provádí silnou jehlou punkce hrudní stěny. Tekutiny následně volně vytéká do připravené nádoby.

Důvod vyšetření: Vyšetření tekutiny, nebo tzv. úlevová punkce ke snížení tlaku, který tekutina působí na plíce a způsobuje tak dušnost.

Délka vyšetření: Několik minut.