Vyšetřovací metody

Bronchoskopie
Popis vyšetření: Při tomto vyšetření je zaváděna pružná hadice ústy přes průdušnici do průdušek. Na jejím konci je umístěna videokamera, která zobrazuje sliznici dýchacích cest. Pokud je podezření na její postižení nádorem nebo jiným onemocněním, je možné odebrat vzorek tkáně pro mikroskopické vyšetření. Bronchoskopie se provádí v místním znecitlivění.
Důvod vyšetření: Podezření na plicní nádor nebo na přítomnost ložisek jiného nádoru v plicích. Podezření na komplikace protinádorové léčby, např. na plicní infekci. Krvácení do plic.
Délka vyšetření: Několik minut až desítky minut.

Dynamická scintigrafie ledvin
Popis vyšetření: Při vyšetření sledujeme rychlost vylučování radioaktivního diagnostického léku, který se vylučuje ledvinami.
Důvod vyšetření: Zjištění funkce ledvin.
Délka vyšetření: Po nitrožilním podání radioaktivní látky se nemocný posadí před detektor radioaktivního záření. Snímání radioaktivity se provádí několik desítek minut.

Echokardiografie
Popis vyšetření: Jde o bezbolestné ultrazvukové vyšetření srdce, při němž studujeme srdeční funkci (stav chlopní, velikost a stahování srdečních komor a síní, a jiné parametry).
Důvod vyšetření: Znalost výkonnostního stavu srdce je nutná především při zvažování léčby cytostatiky ze skupiny antracyklinů (používají se při léčbě nádorů prsu, plic, sarkomů, leukémií) a před prováděním intenzivní léčby, např. před transplantací kostní dřeně. Tyto procedury totiž mohou u některých citlivějších osob snižovat srdeční funkci, zvláště po podání určité celkové dávky léků.
Délka vyšetření: Několik minut.

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikoduodenografie (ERCP)
Popis vyšetření: Jde o diagnostické i léčebné vyšetření oblasti dvanáctníku, žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Ústy je do dvanáctníku zavedena ohebná hadice s videokamerou a pracovním kanálem, kterým je možné odebírat vzorky z podezřelých míst sliznice trávicího ústrojí. Před vyšetřením se nitrožilně podávají léky, které uvolňují trávicí trakt, snižují bolest a zjednodušují vyšetřují. Jako prevence dávivého reflexu se oblast úst znecitlivuje zvláštním sprejem.
Důvod vyšetření: Podezření na onemocnění žlučových cest, žlučníku nebo slinivky břišní (kameny, zánět, nádor, zúžení vývodů). Zavedení duté hadičky do vývodných cest žlučových s cílem vyřešit zúžení žlučových cest, které způsobuje žloutenku.
Délka vyšetření: Desítky minut.

Elektrokardiografie (EKG)
Popis vyšetření: Po přiložení elektrod na hrudník jsou snímány imupulzy vydávané z nervových center řídících srdeční činnost.
Důvod vyšetření: Zjištění funkce srdeční, diagnostika srdečních onemocnění.
Délka vyšetření: Několik minut.

Hrudní punkce
Viz. odběr kostní dřeně

Gastroskopie
Popis vyšetření: Jde o diagnostické i léčebné vyšetření žaludku. Ústy je do žaludku zavedena ohebná hadice s videokamerou a pracovním kanálem, kterým je možné odebírat vzorky z podezřelých míst sliznice trávicího ústrojí. Před vyšetřením se nitrožilně podávají léky, které uvolňují trávicí trakt, snižují bolest a zjednodušují vyšetřují. Jako prevence dávivého reflexu se oblast úst znecitlivuje zvláštním sprejem.
Důvod vyšetření: Pátrání po ložiscích nádoru v žaludku, po příčinách dalších obtížích nemocného (žaludeční vřed, zánět žaludeční sliznice, krvácení do žaludku, překyselení žaludku s návratem jeho obsahu do jícnu, …).
Délka vyšetření: Několik minut.

Mamografie
Viz. rentgenové vyšetření

Odběr kostní dřeně (ke stanovení diagnózy)
Popis vyšetření: V místním znecitlivění se provádí silnou jehlou odběr kostní dřeně. Vhodnými místy k odběru jsou buď hrudní kost nebo kost kyčelní. Odběrem se získá tekutá krvetvorná tkáň nebo váleček kostní dřeně. V určitých případech lze vyšetření provádět také v celkové anestezii.
Důvod vyšetření: Zjištění funkce kostní dřeně. Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění kostní dřeně (leukémie, lymfom) nebo v kostní dřeni (např. postižení u nádorů plic, prsu, apod).
Délka vyšetření: Několik minut.

Rentgenové vyšetření
Popis vyšetření: Rentgenovými paprsky zjišťujeme přítomnost onemocnění (nádorových in nenádorových) ve snímkované části těla. Pro vyšetřování prsu je určen tzv. mamograf, který používá rentgenové záření s malou energií. Snímky se obvykle provádějí bez přípravy nemocného. Pro lepší přehlednost však někdy zvyšujeme přesnost vyšetření podáním tzv. kontrastní látky. Tato látka se někdy pije (při vyšetřování jícnu), vstřikuje do žíly (při vyšetřování cév) nebo podává formou klyzmatu (při zobrazování tlustého střeva).
Důvod vyšetření: Zjištění typu onemocnění ve snímkované části těla.
Délka vyšetření: Několik minut.

Scintigrafie kostí
Popis vyšetření: Při vyšetření podáváme lék, který se přednostně vychytává v kostní tkáni, zejména v místech, kde je přítomen zánět nebo nádor.
Důvod vyšetření: Pátrání po nádorových ložiscích v kostech.
Délka vyšetření: Po nitrožilním podání radioaktivní látky může nemocný na přibližně dvě hodiny opustit oddělení nukleární medicíny. Poté se nemocný vrací a vleže je detektorem snímáno rozložení radioakticního záření. Snímání radioaktivity se provádí několik minut. S výjimkou úvodní injekce jde o bezbolestné vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření (UZ)
Popis vyšetření: Bezbolestné vyšetření, které využívá k zobrazení orgánů ultrazvukových vln.
Důvod vyšetření: Používá se především k zobrazení pevných orgánů, nikoliv orgánů dutých.
Jeho využití spočívá:

  • v zobrazení stavu mízních uzlin v kterékoliv lokalizaci (třísla, nadklíček, podpaží, krk)
  • v zobrazení prsů. Jde o vyšetření, které vhodně doplňuje vyšetření mamografem.
  • v zobrazení nitrobřišních orgánů (jater, sleziny, žlučníku, části slinivky břišní, ledvin).
  • v zobrazení pánevních orgánů (prostaty, dělohy, vaječníků)
  • v zobrazení hloubky postižení stěny jícnu, průdušky, žaludku a nebo střeva nádorem.