Klinické studie

Co jsou klinické studie

Klinické studie jsou zkouškami nových perspektivních postupů protinádorové prevence, diagnostiky a léčby, jejichž vhodnost, účinnost a bezpečnost je nutné před zavedením do běžné praxe ověřit.
Klinická studie je posledním stupněm náročného výzkumného programu.

Nabídka klinické studie pro nemocné s ukončenou onkologickou léčbou - MitoTam