Účast v klinické studii

Účast v klinické studii závisí plně na Vašem rozhodnutí. Nesouhlasíte-li se vstupem do klinické studie, která je Vám navržena Vaším lékařem, budete dále sledováni nebo léčeni nejlepším standardním způsobem bez jakékoliv újmy.

Při svém rozhodování zvažujte předpokládaná pozitiva:

  • budete léčeni na předním onkologickém pracovišti
  • budete mít přístup k novým lékům nebo postupům ještě před jejich uplatněním v široké praxi
  • Vaše zdraví bude pečlivě sledováno systémem pravidelných kontrol
a možné riziko:
  • nové léčebné postupy mohou mít neočekávané vedlejší účinky nebo rizika, jejichž závažnost může být někdy vyšší než u běžných postupů
Aby byl splněn výzkumný cíl studie, existují kritéria, která musíte splňovat, abyste mohl(a) vstoupit do klinické zkoušky a mít prospěch z experimentálního léčebného, diagnostického nebo preventivního postupu. O těchto podmínkách budete informováni Vaším ošetřujícím lékařem.

Svůj souhlas s účastí v klinické studii potvrzujete podpisem tzv. ”Informovaného souhlasu”. Jedná se o písemnou informaci, která Vás seznamuje s charakteristikou příslušné klinické studie. I po podpisu tohoto dokumentu, nebo kdykoliv v průběhu studie, máte možnost bez udání důvodu ukončit svou účast ve zkoušce.

Údaje získané při zkouškách jsou přísně důvěrné. V centrálním protokolu jsou všechny informace uvedeny anonymně a k vyhodnocení se používají pouze souhrnné údaje od všech nemocných.