Typy klinických studií

Léčebně zaměřené klinické studie testují u nemocných s nádorovými chorobami nové protinádorové léky, nové kombinace protinádorových léků, nové ozařovací nebo chirurgické techniky, netradiční kombinace léčebných přístupů a nové způsoby protinádorové léčby (např. genovou terapii). Preventivní klinické studie zkoumají některé doplňky výživy (např. vitamíny, minerály) nebo léky, u kterých se předpokládá, že sníží riziko vzniku nádorů. Tyto studie jsou vhodné zejména pro zdravé osoby, u kterých je zvýšené riziko vzniku nádorů v důsledku rodinné zátěže, nevhodného životního stylu nebo pracovního prostředí.

Diagnostické studie jsou zaměřeny na vyhledávání časných stádií nádorových onemocnění. Také tyto studie jsou plánovány především pro zdravé osoby s vyšším rizikem vzniku nádorů. Časný záchyt nádorové nemoci umožňuje účinnější léčbu s menším množstvím nežádoucích účinků.

Studie zaměřené na podpůrnou léčbu zkoumají různé postupy, které mají za cíl snížit vedlejší účinky léčby (např. zkoušky nových léků proti zvracení při chemoterapii) a zlepšit kvalitu života nemocného.

Zkoušení nových postupů probíhá postupně v několika krocích, tzv. fázích.

Ve fázi I se upřesňuje způsob podání nové léčby. V případě léků se zkoumají různé aplikační cesty (ústy, nitrožilně, nitrosvalově), četnost podání léků (denně, týdně, měsíčně, …), velikost jednotlivých dávek apod. Při studiu nových ozařovacích technik je nutné posoudit velikost jednotlivých dávek záření, celkovou dávku záření a další parametry.

Studie fáze II upřesňují účinnost nové léčby u jednotlivých typů nádorů.

Ve studiích fáze III obvykle probíhá srovnávání standardních léčebných postupů s postupem experimentálním. Léčba standardní nebo experimentální je účastníkovi studie navržena organizační složkou studie, a její volbu nemůže ovlivnit ani účastník studie ani ošetřující lékař. V případě, že dosud neexistuje účinná standardní metoda léčby, diagnostiky nebo prevence nádorů, je možné, že srovnávacím postupem je užívání tzv. placeba, tzn. neaktivní kontrolní tablety.