Některé nejčastěji používané prostředky alternativní a komplementární medicíny

Aloe Vera

Popis: Aloe Vera je rostlina patřící mezi kaktusy. V tradiční podobě se výtažky z Aloe používají k urychlení hojení ran a k léčbě zácpy.

Výsledky lékařských výzkumů: Probíhají klinické studie ověřující protizánětlivý a imunostimulační účinek výtažků z Aloe Vera. Účinnost gelu Aloe Vera v prevenci poškození kůže v průběhu ozařování byla studována ve dvou klinických studiích. Polovina nemocných byla léčena gelem Aloe Vera a polovina placebem (gelem bez účinné látky). Nebyly pozorovány žádné rozdíly v závažnosti a délce trvání poradiační kožní reakce mezi pacienty léčenými Aloe Vera nebo neléčenými. Přímý protinádorový účinek této léčby není popisován.

Nežádoucí účinky: Kromě alergické reakce a paradoxně zácpy nejsou nežádoucí účinky Aloe Vera popisovány.

Česnek

Popis: Česnek obsahuje přirozená antibiotika, antioxidanty a látky, které povzbuzují imunitní systém.

Výsledky lékařských výzkumů: V léčbě nádorových onemocnění nebyl česnek nikdy studován. Ve 12 klinických studiích byla ověřována účinnost česneku v prevenci nádorových onemocnění. Nizozemské studie (NLCS) neprokázaly snížení počtu případů plicní rakoviny, rakoviny prsu a tlustého střeva, ale potvrdily příznivý vliv zvýšené spotřeby česneku na snížení počtu případů rakoviny žaludku a prostaty. Preventivní účinek česneku je popisován čínskými autory, kteří nalezli snížený výskyt rakoviny dělohy, nosní dutiny, žaludku a plic u osob, kteří jedli vysoké množství česneku.

Nežádoucí účinky: Česnek působí proti shlukování krevních destiček, a proto musí dbát velké opatrnosti při jeho pravidelném užívání ti nemocní, kteří užívají protisrážlivou léčbu včetně kyseliny acetylsalicilové (Acylpyrinu, Anopyrinu, Aspirinu).

Inocell

Popis: základem jsou přírodní látky, které se vyskytují zejména v semenných obalech luštěnin a obilovin a také v ořeších, jedná se o inositol a inositolšestfosfát (IP6), doplněný o ionty vápníku a hořčíku, Inositol v lidském organismu funguje jako látka, podporující činnost jater, nervů, jako antioxidant a pomáhá při diabetických obtížích. Snižuje také hladinu cholesterolu a triacylglycerolů. Dodávání inositolu je doporučováno především pro obnovení fyziologické funkce jater po infekční žloutence a po jiných déletrvajících onemocněních. Inositolšestfosfát (IP6) je derivátem inositolu.

Výsledky výzkumů: Dle studií prováděných jak v USA, tak v Evropě je Inocell doporučován jako prevence u osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Rovněž je doporučován jako doplněk stravy ke zvládnutí vedlejších efektů léčby. Dávkování a doporučení však vycházejí ze zkoušek na zvířatech, nebyly zkoušeny na lidech.

Nežádoucí účinky: Přípravek je velmi dobře snášen. Ojediněle se může vyskytnout přecitlivělost na jednotlivé složky přípravku.

Iskador

Stránka ve výstavbě

Koenzym Q10

Popis: Jedná se o sloučeninu s antioxidačními vlastnostmi, která působí jako součást mnoha enzymatických procesů v lidském organismu.

Výsledky lékařských výzkumů: Koenzym Q10 byl studován ve 25 malých studiích, z nichž dvě studovaly vliv podání této látky na přežití, čtyři na zmenšení nádoru a ostatní na využití koenzymu Q10 v prevenci srdečního nebo plicního postižení protinádorovými léky. V rozsáhlejší z těchto studií bylo 43 nemocných s nádory prsu a prostaty léčeno koenzymem Q10 po dobu 6 měsíců. Bohužel, tato studie nepopisuje rozsah onemocnění nemocných, neinformuje o výsledcích standardní léčby a svou nízkou kvalitou a malým počtem nemocných neumožňuje otázku protinádorové aktivity koenzymu Q10 s určitostí uzavřít, ovšem ukazuje na vhodnost dalšího studia této látky.

Nežádoucí účinky: Nejsou popisovány.

Kombucha

Popis: Kombucha je čaj obsahující nejrůznější bakterie, plísně a jejich metabolity, vitamíny řady B a 1,5% alkoholu.

Výsledky lékařských výzkumů: Reklamou slibovaná protinádorová účinnosti nebyla nikdy prokázána.

Nežádoucí účinky: V literatuře jsou popsány případy alergických reakcí, žloutenky způsobené jaterním poškozením, nevolnosti a zvracení. Ojediněle se může vyskytnout nervozita a bolesti břicha. U osob se sníženou obranyschopností může dojít k rozvoji plísňových onemocnění.

Makrobiotická dieta

Popis: Makrobiotická dieta byla vytvořena japonskými obchodníky, filozofy a učiteli Georgem Ohsawou a Michio Kushim v 60 letech tohoto století během jejich pobytu ve Spojených Státech Amerických. Základem makrobiotické diety je strava původních japonských obyvatel, skládající se z celozrných obilovin, luštěnin, zeleniny a v omezeném množství také z rybího masa a ovoce.

Výsledky lékařských výzkumů: Chybí jakýkoliv důkaz o účinnosti makrobiotické diety v prevenci a léčbě nádorů. Studie provedená na univerzitě v Tulane nezjistila zlepšené přežití nemocných s nádory prostaty, kteří byli odpovídajícím způsobem léčeni standardními postupy a stravovali se buď makrobiotickou či běžnou západní dietou.

Nežádoucí účinky: Makrobiotická dieta nepokrývá svým zastoupením potřeby nemocného s nádorovým onemocněním, vede k podvýživě a v konečném důsledku může být vlastní příčinou úmrtí.

Ovosan

Popis: Ovosan je potravinovým doplňkem, který obsahuje vaječné fosfolipidy.

Výsledky lékařských výzkumů: Na myších modelech byla zjištěna protinádorová aktivita fosfolipidů, které jsou složkou přípravku OVOSAN. Neexistuje žádná klinická studie, která by potvrdila výrobcem udávané informace o protinádorové účinnost OVOSANU u lidí. Distribuci neprověřeného preparátu je třeba považovat za předčasnou, neetickou, mající primární cíl v konečném finančním zisku a nikoliv ve vyléčení osob trpících závažnou nemocí.

Nežádoucí účinky: Nejsou popisovány

Selen

Popis:

Výsledky lékařských výzkumů: Na buněčných kulturách mozkových nádorů byl prokázán protinádorový účinek selenu. V klinické praxi nebyl prokázán účinek selenu jako protinádorového léku. V současné době probíhají rozsáhlé klinické zkoušky studující možnost využití selenu jako prevence zhoubných nádorů prostaty, štítné žlázy a nádorů žaludku. Údaje o možnostech selenu v prevenci ostatních nádorových onemocnění chybějí.

Nežádoucí účinky: Příznaky předávkování selenu zahrnují ztrátu vlasů, vypadávání zubů a nehtů. Může se vyskytnout kožní vyrážka. Z úst může být při předávkování selenem cítit zápach podobně jako po požití česneku. Selenium sulfid je rakovinotvorný, a proto je vhodné se zajímat o typ chemické sloučeniny, která je v daném přípravku obsažena.

Vitamín A, paradox beta-karotenu a vitamín E

Popis: Vitamín A, respektive jeho provitamín beta-karoten, a vitamín E, jsou často podávány pro své antioxidační vlastnosti.

Výsledky lékařských výzkumů: Použití vysokých dávek beta karotenu v široké prevenci plicní rakoviny vedlo k překvapivým výsledkům. Kuřáci konzumující tento vitamín byli ohroženi vznikem plicní rakoviny výrazně více než kuřáci, kteří beta karoten neužívali. Četnost výskytu nádorů ledvin, močového měchýře, slinivky břišní a tlustého střeva nebyla užíváním vitamínu E a beta-karotenu ovlivněna. Nejen že nebyl prokázán přímý protinádorový účinek obou těchto vitamínů, ale naopak použití syntetických preparátů může být u kuřáků nebezpečné.
V současné době se studuje otázka, zda antioxidačně působící vitamíny E a A nesnižují účinnost protinádorové léčby. Tento efekt byl pozorován na myších modelech, a je možné, že se uplatňuje i u lidí. Mechanismus působení řady protinádorových léků nebo zaření je totiž založen na tvorbě kyslíkových radikálů, které poškozují genetickou informaci nádorové buňky a vedou k jejímu úmrtí. Podání antioxidantů vede k vyvázání těchto sloučenin a potencionálně ke snížení účinku léčby.

Nežádoucí účinky: suchost sliznic, pokožky, oční a neurologické poruchy

Zelený čaj

Popis: Zelený čaj je získáván podobně jako čaj černý z listů Camellia Sinesis. Rozdíl mezi čajem zeleným a černým je dán rozdílnou úpravou po sklizni.

Výsledky lékařských výzkumů: Účinky zeleného čaje jsou pozorovány v mnoha parametrech. Pití zeleného čaje snižuje hladiny celkového cholesterolu, snižuje tlak, posiluje imunitní systém a působí jako prevence některých nádorových onemocnění. Účinnost zeleného čaje v léčbě nádorových onemocnění nebyla nikdy ověřována. Deset ze 17 publikovaných studií potvrdilo příznivý účinek zvýšené spotřeby zeleného čaje na snížení výskytu nádorů jícnu, plic, žaludku, tlustého střeva, močového měchýře a slinivky břišní. Ve dvou studiích byl nalezen opačný trend: V jedné byla spotřeba pěti a více šálků zeleného čaje denně spojena se zvýšeným rizikem vzniku nádorů slinivky břišní. Ve druhé byla zvýšená spotřeba zeleného čaje provázena vyšším výskytem nádorů jícnu a žlučovodů. Zbývající studie se studovaly podstatu účinku zeleného čaje.

Nežádoucí účinky: Riziko pronádorového účinku pití extrémně vysokých dávek zeleného čaje bylo zmíněno ve výše uvedeném odstavci.

Žraločí chrupavka

Popis: V sedmdesátých a osmdesátých letech byl potvrzen na modelech ve zkumavkách a na pokusných zvířatech pozitivní účinek žraločí chrupavky na povzbuzení obranyschopnosti organismu.

Výsledky lékařských výzkumů: Protinádorový účinek žraločí chrupavky byl ověřován v devíti klinických studiích u nemocných s nádory prsu, prostaty, tlustého střeva, a ledvin. U nádorů prsu bylo zmenšení velikosti nádoru dokumentováno pouze u jediné pacientky z mnoha desítek léčených (opět pro srovnání: protinádorová chemoterapie vede k úplnému vymizení nádorů prsu u přibližně 20% žen a u dalších 50-60% se dosáhne zmenšení o 50 a více procent). Podání žraločí chrupavky nepřineslo žádný pozitivní efekt ve smyslu zlepšení kvality života nebo jako doplněk protinádorové léčby s cílem snížit její toxicitu. Neúčinnost žraločí chrupavky byla prokázána u nádorů , tlustého střeva, a ledvin. V ojedinělé studii 21 nemocných s karcinomem prostaty je popisována určitá účinnost podání žraločí chrupavky na kvalitu života a bylo popsáno i krátkodobé zmenšení objemu nádoru. Z uvedených studií vyplývá, že podání žraločí chrupavky nevede k prodloužení přežití ani ke zlepšení kvality života nemocných.

Nežádoucí účinky: Nejsou zaznamenány.