Karcinom prostaty

Prevence Přímo snížit riziko vzniku nádorů prostaty nelze. Vyhledání časných stádií lze docílit pravidelným vyšetřováním krevních koncentrací látky PSA (prostatického specifického antigenu) v kombinaci s vyšetřením prostaty konečníkem.
Časné příznaky Obtížné močení
Vyšetření Vyšetření urologem se skládá z pohmatového vyšetření, vyšetření cystoskopem (pohledem do močové trubice až k močovému měchýři), vyšetření ultrazvukového a eventuálně, při podezření na nádor, z odběru vzorku pro mikroskopickou analýzu.
Obecná charakteristika Pro nádory prostaty platí, že různé způsoby léčby mají z hlediska nádoru v řadě případů přibližně stejné výsledky. Z pohledu nemocného se liší především délkou léčby a charakterem nežádoucích účinků. V některých situacích může lékař dokonce doporučit i jen sledování s pravidelným odběrem krve. 
Chirurgická léčba U mladších nemocných v dobrém celkovém stavu je obvykle prováděno odstranění prostaty, tzv. radikální prostatektomie. Vede k trvalému vyléčení většiny nemocných. Poruchy erekce se po operaci dostavují u přibližně 35 % nemocných. Léčba této komplikace je obtížná a ani populární Viagra obvykle nepomáhá.
U pokročilejších nádorů se operace provádí až poté, co byl nádor úspěšně zmenšen předoperačním ozářením. 
Ozařování Ozařování místně omezených nádorů je alternativou chirurgického výkonu u starších nemocných. U mladších mužů se provádí tehdy, odmítnou-li nebo nejsou schopni podstoupit chirurgický zákrok.
Ozařování metastatického postižení, zvláště v kostech, je účinným prostředkem, který snižuje bolest, spotřebu tišících prostředků a umožňuje zlepšit kvalitu života nemocného. 
Chemoterapie Kombinace preparátů mitoxantron a prednison, eventuálně jiných léků (estramustin, docetaxel, etoposid, a dalších), se podávají pacientům s pokročilým onemocněním, u kterých je hormonální léčba neúčinná.
Hormonální léčba Hormonální léčba ve své obvyklé podobě zahrnuje provedení takových kroků, které potlačí tvorbu mužských pohlavních hormonů na nejmenší možnou míru a zabrání jejich aktivitě. Obvykle se provádí odstranění varlat, někdy se léčba doplňuje o preparáty tabletové (flutamid, nilutamid, bicalutamid). Za určitých podmínek je možné uvažovat o injekčních preparátech (goserelin, buserelin) jako alternativy odstranění varlat. 
Imunoterapie Nepoužívá se.