Karcinom ledviny

Prevence Účinná prevence tohoto nádorového onemocnění není možná, neboť nejsou známy rizikové faktory, které nemoc způsobují, a kterým je možné se vyhnout změnou životního stylu. Zvýšené riziko vzniku nádorů ledvin je zaznamenáno v rodinách s vícečetným výskytem některých nádorových onemocnění.
Časné příznaky Nejčastější příznak, který vede k přešetřování v oblasti dutiny břišní, je nález krve v moči. Ani bolest v bederní oblasti není vzácná. S hubnutím a nechutenstvím se setkáváme obvykle u nemocných se vzdáleným postižením.
Vyšetření Rozsah prvotního nádoru ledvin zjistíme pomocí vyšetření ultrazvukem nebo počítačovým tomografem. Tato vyšetření by také odhalila případná ložiska v játrech nebo šíření nádoru do žilního systému nebo do blízkých mízních uzlin. Postižení kostí vyloučíme scintigrafií skeletu, postižení plic rentgenem hrudníku.
Chirurgická léčba Chirurgická léčba je základním typem léčby nádorů ledvin. Jde o metodu, která vyléčí velkou část nemocných s lokalizovaným onemocněním.
Ozařování Po úplném odstranění nádoru se ozařování neprovádí. Teprve v případě, že dojde ke vzniku kostních ložisek, je výhodné tato ložiska ozářit. Ke zmenšení bolesti a snížení spotřeby tišících prostředků dochází téměř u všech nemocných. Při rozvoji mozkových metastáz umožňuje několikadenní ozařovací kúra zmenšení neurologických příznaků. Ve zvláštních případech je možné uvažovat o stereotaktickém ozáření Leksellovým gamanožem.
Chemoterapie Současné protinádorové léky nemají dostatečnou aktivitu proti tomuto typu nádoru, a proto se v léčbě samostatně nepoužívají. Vinblastin a 5-fluorouracil jsou však výhodné léky do kombinací s léky, které povzbuzují obranyschopnost organismu v boji proti nádoru. Zařazení těchto léků (interferon, interleukin) do klinické praxe znamená významný pokrok v léčbě a umožňuje dlouhodobě vyléčit alespoň část nemocných, u kterých došlo ke vzniku vzdálených ložisek.
Hormonální léčba Hormonální preparát Megace (megestrol acetát) se používá ke zvýšení výkonnostního stavu nebo chuti k jídlu. Přímý protinádorový účinek nemá.
Imunoterapie Nádor ledvin patří mezi několik málo nádorových onemocnění, u kterých je prokázáno spontánní vymizení všech nádorových ložisek, tedy to v laické veřejnosti často popisované"zázračné vyléčení". Nejde však o zázrak, jev je dobře popsán, nastává přibližně u 1 ze 100 nemocných a je vyvolán vysokou aktivitou buněk obranného systému nemocného. Proto se léčebně snažíme povzbudit obranyschopnost organismu. Ke zvýšení aktivity bílých krvinek používáme tzv. cytokiny, tělu vlastní bílkoviny, které zabezpečují komunikaci mezi jednotlivými podtypy krvinek. V klinické praxi se nejvíce osvědčily interleukin-2 a interferon alfa. Podávají se podkožně, obvykle 3x týdně, často v kombinaci s chemoterapeutiky. Zvládnout aplikaci léku dokáže sám nemocný, u osob úzkostlivějších může pomoci rodinný příslušník. Léčebná kúra trvá několik týdnů. Podání léku je vyhrazeno pro nemocné s pokročilým onemocněním. U některých z nich může dojít k dlouhodobému a úplnému vymizení všech nádorových ložisek.