Karcinom plic

Prevence Nekouřit. Kouření cigaret způsobuje více než 85 % zhoubných nádorů plic. Kouření dalších tabákových výrobků je také spojeno se zvýšeným výskytem nádorů plic. Pasivní kouření, např. v domácnosti nebo na pracovišti, je prokazatelně spojeno s vyšším výskytem plicní rakoviny.
Radon a azbest jsou rizikovými faktory především ve spojení s kouřením, samostatně se uplatňují zcela nepatrně. 
Časné příznaky Kašel, chrapot, opakované záněty plic, dušnost
Diagnostika Poslechový nález při běžném vyšetření je základní možností, jak vyslovit podezření na plicní nádor. Z technických vyšetření se nejčastěji provádí rentgen hrudníku, CT hrudníku a bronchoskopie (zavedení tenké trubice s optickým vláknem do průdušice). 
Chirurgická léčba Operace se používá v léčbě úvodních stádií. Existuje několik druhů operací pro nádory plic. V zásadě je možné provést odstranění postiženého plicního laloku (lobektomie), více laloků nebo i celé jedné plíce (pneumonektomie). O typu operace rozhoduje velikost nádoru, jeho umístění, stav postižení mízních uzlin, dýchací kapacita zbylé plíce apod. U malých nádorů se po jejich odstranění již další léčba nepodává. U nádorů větších někdy následuje pooperační ozařování, které má zamezit recidivě nádoru v jeho původní lokalizaci.
Ozařování Pokud pacient odmítá operaci, nebo je operace nemožná vzhledem k věku a dalším přidruženým nemocem, je možné provést ozáření vysokou dávkou. Po ozáření je nemocný sledován.
U pokročilejších nádorů lze podat záření společně s chemoterapií s cílem zmenšit původně velký, neoperovatelný nádor. Teprve po několika týdnech této kombinované léčby se provede vlastní chirurgický zákrok. 
Ozařování lze také provádět jako prevenci vzniku mozkových metastáz (u malobuněčné formy plicních nádorů) nebo jako jejich léčbu, pokud již byly diagnostikovány.
Chemoterapie Nádory plic rozdělujeme podle jejich mikroskopické struktury na dvě základní varianty. Formu malobuněčnou a nemalobuněčnou.
Varianta malobuněčná je vysoce citlivá na úvodní chemickou léčbu, a proto se podává šest dávek léčby ve třítýdenních intervalech. Chemoterapie se doplňuje o záření plic. Také recidivy se léčí převážně chemoterapií.
Varianta nemalobuněčná je naproti tomu k chemoterapii relativně necitlivá. Přesto se zde chemoterapie používá, zvláště při léčbě stádií III, IV a recidiv, neboť bylo prokázáno, že kvalita života nemocných léčených chemickou léčbou je vyšší než kvalita života těch nemocných, kteří jsou léčeni pouze podpůrnou léčbou. 
Hormonální léčba Používá se jen ve formě podpůrné léčby s cílem zlepšit výkonnost nemocného, zvýšit jeho váhu, zlepšit chuť k jídlu, apod. 
Imunoterapie V horizontu několika let lze očekávat zavedení nových léčiv do klinické praxe, jejichž mechanismem účinku je posilovat imunitní systém v boji proti nádorovým buňkám (protinádorové vakcíny) a nebo označovat nádorové buňky, které jsou pak zničeny imunitním systémem (např. trastuzumab, anti-VEGF protilátky, a další).