Karcinom slinivky břišní

Prevence Každý rok onemocní karcinomem slinivky břišní v České republice několik set osob. Účinná prevence tohoto nádorového onemocnění není možná, neboť nejsou známy rizikové faktory, které nemoc způsobují, a kterým je možné se vyhnout změnou životního stylu. Předmětem odborných diskusí je možné rakovinotvorné působení kofeinu. Zvýšené riziko vzniku nádorů slinivky břišní je zaznamenáno v rodinách s vícečetným výskytem některých nádorových onemocnění a chronického zánětu slinivky břišní.
Časné příznaky Onemocnění se projevuje zpočátku nespecifickými příznaky - nechutenstvím, zhoršeným trávením, poklesem výkonnosti nebo váhovým úbytkem. V případě, že nádor omezuje odtok žluči z jater do střeva, se může vyskytnout neinfekční žloutenka, která je doprovázena tmavou močí a světlejší stolicí. Při útlaku nervových pletení se vyskytuje bolest v nadbřišku, častěji na levé straně.
Vyšetření V případě podezření na nádor slinivky břišní se provádí vyšetření počítačovým tomografem, kterým se zjistí rozsah onemocnění. Někdy je zastižen chronický zánět slinivky břišní, jindy je podezření potvrzeno. Většina nemocných také podstupuje další vyšetření, tzv. ERCP, při kterém se zavádí ústy do dvanáctníku ohebná trubice s videokamerou, která umožní podrobné zhodnocení stavu vývodných cest ze slinivky břišní a jater. Krevní test na přítomnost nádorového markeru CA 19.9 je doplňkovým vyšetřením, které přispívá k posouzení rozsahu nemoci.
Chirurgická léčba U časných stádií onemocnění se provádí operace, při které je nádor zcela odstraněn. U pokročilých forem nádorů slinivky břišní je při operaci kladen důraz na zachování střevní průchodnosti a plynulého odtoku žluči do dvanáctníku.
Ozařování Po úplném odstranění nádoru se ozařování obvykle neprovádí. Nemocným, kterým nelze nádor odstranit kompletně, je navržena léčba zářením, často v kombinaci s protinádorovým lékem 5-fluorouracilem nebo gemcitabinem. Léčba příznivě ovlivňuje řadu nepříjemných příznaků nemoci (bolest, aj.).
Chemoterapie Chemoterapie podaná po úplném odstranění nádoru významně snižuje riziko recidivy onemocnění. Doporučená je aplikace šesti léčebných kúr. Základním důvodem, pro který se chemoterapie podává u pokročilého onemocnění, je zmírnění mnoha vedlejších příznaků nemoci. Objektivního zmenšení nádoru se protinádorovými léky gemcitabinem nebo 5-fluorouracilem dosahuje u přibližně 10% pacientů. Nežádoucí účinky při léčbě těmito léky jsou obvykle mírné, jen u některých nemocných se vyskytnou nevolnost nebo přechodný pokles počtu bílých krvinek.
Hormonální léčba Hormonální preparát Megace (megestrol acetát) se používá ke zvýšení výkonnostního stavu nebo chuti k jídlu. Přímý protinádorový účinek nemá.
Imunoterapie Imunoterapie se v léčbě karcinomu slinivky břišní nepoužívá.