Maligní melanom

Prevence Omezit slunění na slunci i na soláriu, pokud se sluníme, používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem.
Časné známky Znaménko bolí, svědí, zvětšuje se, krvácí, mění barvu
Vyšetření Nejprve zkušeným kožním lékařem, poté mikroskopické vyšetření odstraněného znaménka
Chirurgická léčba Odstranění nádoru se širokým kožním lemem je základním předpokladem pro trvalé vyléčení. Po první operaci pro nádor je někdy nezbytné provést plastickou operaci, aby byl zaručen dobrý kosmetický efekt v operované oblasti. Při operování větších melanomů se provádí také operace příslušných mízních uzlin, pokud je podezření na jejich postižení. 
Ozařování Používá se jen v některých zvláštních situacích, jako např. k léčbě neoperovatelné recidivy melanomu nebo mozkových metastáz.
Chemoterapie V případě rozvoje druhotných ložisek v různých orgánech je u pacientů v celkově dobrém stavu vhodné použít chemoterapii nebo chemoimunoterapii (viz. níže). Léčba se podává obvykle ambulantní formou, jednou za tři týdny 1 – 5 po sobě jdoucích dní. Z léků se používá nejčastěji cisplatina, dakarbazin, vinblastin a některé další. 
Imunologická léčba Melanom patří mezi nádory, které jsou ovlivňovány dobře fungujícím imunitním systémem. U jednoho z padesáti nemocných s metastatickým onemocněním dochází k vymizení všech ložisek i bez léčby, jen na základě odstranění nádoru vlastními buňkami imunitního systému. To jsou ta často popisovaná tzv. “zázračná vyléčení”, i když z pohledu onkologa nejsou ničím překvapujícím. 
Léky povzbuzující imunitní systém jsou podávány s cílem zvýšit podíl nemocných, kteří budou vyléčeni svým vlastním imunitním systémem.
V zajišťovací léčbě po odstranění nádoru je možné použít lék interferon, který se podává 3x týdně podkožně po dobu několika měsíců. Aplikaci si provádí každý pacient sám (stejně jako si lidé trpící cukrovkou aplikují inzulín). Interferon se podává pouze u nemocných s vyšším rizikem recidivy nemoci (nádor zashuje do hlubších vrstev kůže, je větší, postihuje mízní uzliny). 
K léčbě dceřiných nádorových ložisek se používají interferon a interleukin 2, často v kombinaci s protinádorovými léky cisplatina, dakarbazin, apod. 
Jiné druhy imunoterapie (TIL - tumor-infiltrující lymfocyty, LAK - lymfokiny aktivované přirozené zabíječe, nádorové vakcíny) nepřesáhly rámec klinických zkoušek a dosud se rutinně nepoužívají.