Hepatocelulární karcinom

Prevence Rizikovými faktory jsou chronická onemocnění jater, hlavně hepatitidy B,C , jaterní cirhoza jakékoliv etiologie, včetně alkoholické. Kancerogenní vliv hepatitidy B a alkoholu se násobí. Vliv vysoké hladiny tuků v krvi. Prokázaný kancerogenní vliv plísnového toxinu aflatoxinu.
Prevencí je tedy prevenci nakažení hepatitidami B,C, vyvarování se nadměrného množství alkoholu. Správné stravování s omezením tuků a správné skladování potravin.
Časné příznaky Zřídka rozpoznatelné. Nechutenství, únava, slabost a hubnutí jsou obtíže nespecifické. Tlakové bolesti jsou již příznakem pozdním (vycházejí z rozpínajícího se pouzdra jater). Stejně tak je pozdní i žluté zabarvení kůže, tmavá moč a světlá stolice, svědění kůže.
Diagnostika Tento typ nádoru má charakteristický vzhled na CT (počítačová tomografie ) a MR (magnetická rezonance), je doprovázen vzestupem AFP (tumorový marker - alfafetoprotein).
Bioptické odběr z nádoru bývá často falešně negativní.
Chirurgická léčba V době diagnosy je operabilní pouze třetina pacientů - provádí se bud resekce tumoru nebo transplantace jater ) dle speciálních kriterií zahrnujících velikost tumoru, počet metastaz apod.).
Dalšími možnostmi jsou: radiofrekvenční ablace ( ošetření tumoru velikosti do 3 cm pomocí elektromagnetického paprsku), alkoholizace ložiska ( zavedení etanolu do ložiska pomocí tenké jehly, přes kůži), arteriální embolisace (aplikace "tělísek" do tepen nádoru)
Radioterapie Má místo pouze v paliativní péči, kdy může vést k úlevě od bolestí.
Chemoterapie Před chirurgickým výkonem je možným postupem chemoembolizace (podání léku do tepen nádoru a jejich uzavření speciálními "tělísky" nádoru), pro kterou se používá carboplatina, mitoxantron, mitomycin C.
Tentýž postup je zkoušen i u pokročilých tumorů, tam se používá např. doxorubicin, cisplatina, fluorouracil. Chemoembolizace se dělá 1 - 3 x, frekvence použití není blíže specifikována.
Pooperačně u radikálně odoperovaných pacientů podání fluorouracilu, epirubicinu.
V systémovém podání je chemoterapie málo účinná. Používají se různé kombinace látek: doxorubicin, mitomycin C, mitoxantron, fluorouracil v 3 týdenním podání.
Ani lokální podání chemoterapie cestou jaterní tepny nepřináší velký úspěch.
Hormonální léčba Tamoxifen zkoušen s nevelkým efektem.
Imunoterapie K imunomodulaci pooperačně zkoušeno podání interferonu alfa a interleukinu 2.