Nádory varlat

Prevence Samovyšetření, časná návštěva lékaře při podezření na nádor.
Videosekvence, jak provádět samovyšetření varlat, je ke stažení zde.
Časné příznaky Nebolestivý otok nebo bulka na varleti
Diagnostika V diagnostice se využívá urologického vyšetření, ultrazvukového vyšetření, CT vyšetření hrudníku, břicha a malé pánve a stanovení nádorových markerů. 
Chirurgická léčba Léčba všech stádií je zahájena odstraněním postiženého varlete. Řez musí chirurg vést v třísle, přístup přes šourek se nedoporučuje vzhledem k vyššímu riziku vzniku recidiv. Další léčba závisí na typu nádoru (seminom nebo neseminom) a rozsahu postižení.
U méně pokročilých nádorů neseminomů se někdy operačně odstraňují nitrobřišní lymfatické uzliny. 
Pokud nedojde u pokročilých nádorů obou typů k jejich úplnému vymizení po chemoterapii, odstraňují se zbytky nádoru operativně. 
Ozařování Ozáření oblasti nitrobřišních (a někdy též pánevních) mízních uzlin se používá po odstranění seminomu, který postihuje pouze varle.
Záření se u neseminomů používá jen výjimečně ve zvláštních klinických situacích.
Chemoterapie Chemoterapie se podává jako zajišťovací léčba (1 - 2 dávky) u málo pokročilých nádorů.
U pokročilých nádorů obou typů se chemoterapie podává za účelem likvidace nádorových ložisek v celém organismu. Aplikují se léky na bázi platiny v kombinaci s bleomycinem a etoposidem. 
Léčba probíhá obvykle ambulantní formou, podávají se 4 dávky v odstupu třech týdnů. Někdy pacienty zajišťujeme injekcemi na podporu krvetvorby, což sníží závažnost nežádoucích účinků léčby. Pokud dojde k úplnému vymizení nádorových ložisek, je pacient dále pouze sledován, zpočátku v měsíčních intervalech. Jsou-li stále přítomné zbytky nádoru, snažíme se je chirurgicky odstranit nebo nasazujeme jiné kombinace protinádorových léků.. 
Vysokodávkovaná chemoterapie (transplantace kostní dřeně) se používá pouze v rámci klinických studií, které probíhají také na našem pracovišti.
Hormonální léčba Nepoužívá se. 
Imunoterapie Nepoužívá se.