Karcinom močového měchýře

Prevence Nekouřit, omezit styk s ropnými produkty
Časné příznaky Krev v moči, bolesti v podbřišku
Vyšetření Urolog zahajuje vyšetřování cystoskopií, při které je do močové trubice zaveden tubus s optickými prvky a pracovním kanálem. Posuzuje se rozsah nádoru a provádí se odběr vzorku na mikroskopické vyšetření. Tento výkon, tzv. transuretrální resekce nádoru (TUR) je pro malé nádory současně i výkonem léčebným. Z dalších vyšetření může být provedeno CT vyšetření pánve a břicha. 
Chirurgická léčba Úvodní stádia se léčí odstraněním nádoru při cystoskopii, tzv. transuretrální resekcí nádoru (TUR). Nemá žádné významné vedlejší účinky. Po TUR obvykle následuje zajišťovací léčba chemoterapií nebo BCG vakcínou (viz níže). 
Pokročilé nádory lze léčit odstraněním nádoru včetně močového měchýře. Aby byl zajištěn odtok moči, vytváří urolog ze střevních kliček umělý močový měchýř, díky němuž je pacient schopen moč zadržovat. 
Ozařování Ozařování se používá v situacích, kdy místně pokročilý nádor nelze operativně odstranit.
Ozáření lze také s úspěchem použít k ovlivnění nepříjemných příznaků, které doprovázejí metastatické onemocnění.
Chemoterapie Léky epirubicin a doxorubicin se podávají do močového měchýře. Používají se jako alternativa léčby BCG vakcínou (viz níže) poté, co je nádor úvodního stádia odstraněn metodou transuretrální resekce nádoru (TUR). Snižují riziko vzniku recidivy nádoru. Jejich tolerance je často lepší než tolerance BCG vakcíny. Léčba se provádí různými schématy, obvykle zpočátku jednou týdně, posléze v několikatýdenních intervalech po dobu 1 – 1,5 roku. Léčba je ambulantní.
Aplikace předoperační chemoterapie se ukázala jako neprospěšná. Uplatnění chemické léčby se proto soustřeďuje především na léčbu místně pokročilých, neoperovatelných forem nádorů a na léčbu onemocnění metastatického. V zajišťovací pooperační léčbě se používá jen výjimečně. Dříve používaná kombinace čtyř léků známá pod zkratkou M-VAC je stále častěji nahrazována stejně účinným, avšak daleko lépe snášeným režimem cisplatina, gemcitabin.
Hormonální léčba Používá se jen s cílem zlepšit výkonnostní stav nemocného, přímý protinádorový účinek se neočekává.
Imunoterapie Tzv. BCG vakcína se podává do močového měchýře po odstranění nádoru s cílem snížit riziko recidivy onemocnění. Léčba se provádí různými schématy, obvykle zpočátku jednou týdně, posléze v několikatýdenních intervalech po dobu 1 – 1,5 roku. Léčba je ambulantní.