Sarkomy měkkých tkání

Prevence Časná návštěva u lékaře při vyhmatání podezřelé bulky.
Časné příznaky Zduření, bulka kdekoliv na těle.
Diagnostika V diagnostice se využívá zejména ultrazvuk a počítačová tomografie (CT), někdy je výhodné doplnit vyšetření magnetickou rezonancí. Chirurgické odejmutí vzorku tkáně a mikroskopické vyšetření této tkáně je zcela nezbytným předpokladem pro správné rozhodnutí o dalším postupu léčby.
Chirurgická léčba V případě operovatelnosti nádoru je tzv. radikální operace metodou s největší léčebnou účinností.
U větších, zpočátku neoperovatelných nádorů, se operace provádí po úvodní chemoterapii, pokud chemoterapie vede ke zmenšení a ohraničení nádoru.
Dojde-li k recidivě onemocnění, snažíme se ji operovat. Neoperovatelné recidivy léčíme chemoterapií.
Ozařování Používá se téměř vždy po radikálním operačním odstranění nádoru jako zajišťovací léčba.
U pokročilých nádorů, které nelze celé odoperovat, zahajujeme léčbu většinou chemoterapií. Ozařování postižené oblasti aplikujeme po chemoterapii. 
Chemoterapie Zajišťovací chemoterapie po operačním odstranění nádoru se nepoužívá.
U pokročilejších nádorů jde naopak většinou o základní léčebný krok.
Nejčastěji se podává kombinace adriamycinu s ifosfamidem. Pokud není tento režim optimálně účinný, lze aplikovat kombinaci platiny s etoposidem, dakarbazinem nebo některými jinými léky. Při selhání chemoterapie, a nebo po dosažení jejího maximálního efektu, je indikované ozařování.
Hormonální léčba Používá se jen ve formě podpůrné léčby s cílem zlepšit výkonnost nemocného, zvýšit jeho váhu, zlepšit chuť k jídlu, apod. 
Imunoterapie Standardně se nepoužívá.