Karcinom vaječníků

Prevence Hormonální antikoncepce
Časné příznaky Bolesti břicha
Diagnostika V diagnostice se využívá kombinace gynekologického vyšetření, ultrazvukového vyšetření a stanovení nádorových markerů. 
Při podezření na nádor vaječníků se doplňuje CT břicha a malé pánve, eventuelně též diagnostická operace.
Chirurgická léčba Laparoskopickou operací se zahajuje léčba všech stádií. Ve stádiích I a II lze obvykle odstranit celý nádor, ve stádiích III a IV jen jeho část. Při operaci se odstraňují oba vaječníky, vejcovody, děloha, přívěsek slepého střeva a předstěra břišní. Pokud je nádor dobře ohraničen a žena si přeje zachovat plodnost, je možné uvažovat o odstranění jen jednoho vaječníku.
Po úvodní operaci probíhá obvykle chemoterapie, která zbytkový nádor výrazně zmenší. Tento zmenšený nádor je pak při další operaci odstraněn.
Dojde-li k recidivě onemocnění, snažíme se ji operovat. Neoperovatelné recidivy léčíme chemoterapií.
Ozařování Ozařování hraje v léčbě nádorů vaječníků zcela okrajovou úlohu, používá se jen ve výjimečných situacích.
Chemoterapie Chemoterapie nádorů vaječníků prodělala v posledních letech bouřlivý rozvoj. Léky na bázi platiny jsou kombinovány s klasickými léky (např. cyklofosfamid) nebo moderními taxany, zavedenými do široké praxe ve druhé polovině devadesátých let. 
Obvykle se ambulantní formou podává 6 dávek v odstupu třech týdnů. U většiny pacientek je po chemoterapii provedena druhá operace. Podle jejího výsledku se léčba buď ukončí, nebo se pokračuje v chemoterapii.
Chemoterapie je také účinná v léčbě recidiv onemocnění, které není možné operovat.
Hormonální léčba Používá se jen ve formě podpůrné léčby s cílem zlepšit výkonnost nemocného, zvýšit jeho váhu, zlepšit chuť k jídlu, apod. 
Imunoterapie Používá se jen v rámci klinických zkoušek.