Karcinom žaludku

Prevence Specifická prevence neexistuje. Kouření je považováno za rizikový faktor stejně jako nezdravá dieta s nízkým obsahem vitamínů a s vysokým podílem uzenin.
Časné příznaky Bolesti v podbřišku, nevolnost, úbytek na váze, nechuť k jídlu.
Vyšetření Základem vyšetření je gastroskopie (zavedení tenké trubičky do žaludku s odebráním vzorku pro mikroskopické vyšetření. Z ostatních vyšetření k posouzení rozsahu onemocnění se nejčastěji používá rentgenový snímek hrudníku a vyšetření břicha počítačovou tomografií (tzv. CT). Zpřesnění diagnostiky v posledních letech přispěla především endoskopická ultrasonografie, kde za pomoci ultrazvukové sondy zavedené do žaludku lze zjistit tloušťku nádoru a jeho vztah k okolním orgánů a mízním uzlinám. Z operačních metod se v diagnostice používá laparoskopie, kde pomocí malých řezů v břišní stěně v narkóze lze zavést kameru a chirurgické nástroje i s možností odběru vzorku k mikroskopickému vyšetření.
Chirurgická léčba Operace se používá v léčbě časných stádií. Jedná se buď o úplné odstranění žaludku nebo jeho podstatné části. Vždy by měli být odstraněny i okolní mízní uzliny. U málo pokročilých nádorů se další léčba nepodává. U pokročilejších nádorů se zvažuje následná chemoterapie s ozářením.
Ozařování V případě místně pokročilého nádoru, který nelze spolehlivě odoperovat, se zahajuje kombinovaná léčba radioterapií a chemoterapií. Při zmenšení nádoru se následně zvažuje operace.
Chemoterapie Chemoterapie se nejčastěji používá v kombinaci s ozařováním (viz. výše). Samostatně se podává většinou v třítýdenních intervalech u pacientů s nádory, které se rozšířily do dalších orgánů. Také recidivy se léčí převážně chemoterapií.
Hormonální léčba Tyto přípravky se používají pouze jako léky podpůrné ke zlepšení celkového stavu nemocných ve smyslu zabránění váhového úbytku, zlepšení chuti k jídlu a zvýšení výkonnosti.
Imunoterapie Nové léky tohoto typu jsou zkoušeny v klinických studiích, jejichž výsledky nás zatím neopravňují k jejich podání.