Nádory děložního čípku

Prevence Podíl virové infekce na vzniku nádorů děložního čípku byl prokázán. Proto je vhodné omezit počet sexuálních partnerů a používat bariérovou antikoncepci, neboť pak je riziko infekce kancerogenními viry snížené.
Časné příznaky Bolest při pohlavním styku, poševní výtok
Vyšetření Nejprve gynekologické s provedením odběru vzorku na mikroskopickou analýzu, po kterém následuje podle úvahy lékaře vyšetření ultrazvukem nebo počítačovým tomografem.
Chirurgická léčba Časná stádia se léčí odstraněním části děložního čípku (konizací). Na některých pracovištích se používá též zmrazování (kryoterapie). 
Pokročilejší nádory se léčí odstraněním celé dělohy.
Ozařování Protože nádory děložního čípku se šíří především v oblasti pánve, je získání lokální kontroly nad nádorem prvořadým cílem léčby. Proto se po operaci provádí ozáření. Využívá se jak ozařování z vnějších zdrojů (teleradioterapie) tak také ozařování vnitřní (brachyterapie), při kterém se do pochvy vkládá válec se zdrojem radioaktivního záření na dobu několika desítek minut až hodin. 
Chemoterapie Další zlepšení výsledků léčby u pokročilých forem karcinomu děložního čípku lze docílit podáváním chemoterapie. Léčba nejčastěji sestává z kombinace dvou léků, podává se během třídenní hospitalizace jednou za tři týdny. 
Hormonální léčba Používá se jen s cílem zlepšit výkonnostní stav nemocné, přímý protinádorový účinek však tato léčba nemá.
Imunoterapie V rámci klinických zkoušek se studuje účinnost protinádorových vakcín.