Nádory žlučníku a žlučových cest

Prevence K nejdůležitějším rizikovým situacím patří chronické záněty, žlučníkové kameny, tzn. prevencí je včasné řešení těchto stavů.
Časné příznaky Nejsou specifické. Mohou být přítomny různé příznaky, které provázejí i jiná onemocnění (nechutenství, hubnutí). Významným, ale většinou již pozdním příznakem, je žloutenka (z obstrukce odvodu žluči, ne infekční), světlé stolice, tmavá moč, bolesti v podžebří.
Diagnostika První metodou je ultrazvuk břicha, při podezření následuje CT (počítačová tomografie ) a poté ERCP (zavedení trubice ústní dutinou do dvanáctníku, v trubici optický systém pod jehož kontrolou možnost odběru vzorku nebo zavedení trubičky k rozšíření zúžení). Možná je i laparoskopické vyšetření (shlédnutí břišní dutiny pomocí optiky několika malými otvory v břišní stěně, výkon provedený v celkové anestezii).
Rentgen hrudníku k vyloučení postižení plic metastazami.
Chirurgická léčba Je hlavní léčebnou metodou, která může vést k úplnému vyléčení. A to pokud je nádoro odstraněn celý i s lůžkem (okolím) a spádovými mízními uzlinami.
Pokud není možná operace, je třeba zabezpečit odvod žluče - bud cestou ERCP nebo zevní žlučová drenáž ( zavedení "trubičky" do místa zúžení, přes kůži).
Radioterapie U karcinomu žlučníku bez většího efektu. Může se využít v kombinaci s chemoterapií po chirurgickém radikálním výkonu nebo jako paliativní postup u pacientů v dobrém stavu.
U karcinomu žlučových cest lze paliativně použít brachyterapie (zavedení zářiče do místa nádoru).
Chemoterapie Rovněž nemá dobré výsledky, používají se různé kombinace (mitomycin C, fluorouracil, gemcitabin, irinotecan). Cykly jsou podány po 2 - 3 týdnech . Léčba je ukončena pokud nemá efekt nebo pokud ji pacient netoleruje.
Dříve za nadějnou považovaná intraarteriální (do tepny aplikovaná) chemoterapie se dnes již prokázala spíše jako neúčinná.
Hormonální léčba Nepoužívá se
Imunoterapie Zkouší se použití cetuximabu ( Erbitux - monoklonální protilátka namířená proti receptorům buněk EGFR, která stručně řečeno blokuje rozmnožování buněk a vznik nových cév), který se může použít samostatně, v kombinaci s irinotecanem a fluorouracilem.