Osvětové materiály - VIII. propagační materiály

č. titul rok typ vydal
1 ARCUS ONKO CENTRUM neuv. leták ARCUS
2 CLIP - Childhood Leukaemia Investigation Prague neuv. leták CLIP
3 Europa Donna neuv. leták ED
4 HAIMA - hematologické odd. II. dětské kliniky FN Motol neuv. leták HAIMA
5 HAIMA - Unie pro pomoc dětem s por. krvetvorby - 5 a 10 let od zal. neuv. leták HAIMA
6 Informace pro pacienty 2001 leták MOU
7 Liga proti rakovině Praha neuv. leták LPR
8 Moravská onkologická iniciativa neuv. leták MONKIN
9 Nádorová telefonní linka neuv. leták LPR
10 Poradna pro odvykání kouření 2001 plakát OHS Bruntál
11 Projekt Prevence nád. Onemocnění 2001 plakát OHS Bruntál

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy