Osvětové materiály

Jedním ze závěrů celostátního sněmu dobrovolných a profesních onkologických organizací pořádaného Ligou proti rakovině Praha 1. října 2001 bylo:

  • provedení inventarizace nabídky tiskovin, které veřejnost informují o nádorových onemocněních,
  • vyhodnocení kvality jednotlivých tiskovin z hlediska odborné náplně, srozumitelnosti i formálního zpracování a
  • publikace shromážděných tiskovin a informací o jejich vydavatelích pro potřeby laické i odborné veřejnosti

Inventarizace byla zorganizována pracovníky Edukačnímu centru Masarykova onkologického ústavu v Brně. Do inventarizace se zapojilo 32 subjektů - občanská sdružení, hygienické stanice, fakultní nemocnice i jiná zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, Státní zdravotní ústav a další.

Odborné zhodnocení jednotlivých textů bylo provedeno lékaři z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK. O hodnocení jednotlivých tiskovin bude veřejnost v nejbližší době informována na webových stránkách www.koc.cz a www.mou.cz.