Osvětové materiály - VII. obecné a nezařazeno

č. titul rok typ vydal
1 Co bychom měli vědět o rakovině ? neuv. brožura LPR
2 Evropský kodex proti rakovině   leták SZÚ
3 Charta proti rakovině neuv. leták ARCUS
4 Informace o pomoci, kterou potřebujete 1999 leták SZÚ
5 Jde o Vaše zdraví neuv. brožura LPR
6 kalendář Žena - něžná skála neuv. kalendář MZ ČR
7 Kouření a životní prostředí 1990 brožura KÚNZ Plzeň (EMASH)
8 Pařížská charta proti rakovině neuv. leták SZÚ, s
9 Tabákový kouř obsahuje 2001 leták OHS Most
10 Vážíme si plnohodnotného života 2001 leták NOR
11 Vážíme si života 2000 leták NOR

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy