Osvětové materiály - V. výživa a zdravý životní styl

č. titul rok typ vydal
1 Lékař radí...konzument svobodně rozhoduje, co bude jíst 2001 leták OHS Most
2 Návod na zdravý životní styl 2001 leták OHS Most
3 Potraviny zázračné léky 2001 leták OHS Most
4 Potravou proti rakovině neuv. brožura LPR
5 Prevence onemocnění z potravin při grilování pokrmů v přírodě 2000 leták SZÚ
6 Průvodce stravováním při nádorovém onemocnění neuv. brožura LF UK, s
7 Přídatné látky v potravinách 2001 leták SZÚ
8 Skrytý cukr 2001 leták OHS Most
9 Skrytý tuk 2001 leták OHS Most
10 Správnou výživou proti rakovině 1995 brožura ARCUS
11 Strava v prevenci nádorů 1998 leták SZÚ
12 Tahák na správnou výživu 2001 leták OHS Most
13 Vitamíny a nádorová onemocnění neuv. brožura LPR
14 Výživa u onkologicky nemocných a ohrožených neuv. brožura LPR
15 Výživová doporučení CINDI 2000 brožura SZÚ
16 Zdravě, chutně, příjemně 3. vyd., 2001 brožura SZÚ
17 Zdraví škodlivé návyky 1999 brožura SZÚ

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy