Osvětové materiály - IV. léčba a vyšetřovací metody nádorových onemocnění

č. titul rok typ vydal
1 Angiografická vyšetření 2001 leták MOÚ
2 Biopsie, drenáže a punkce 2001 leták MOÚ
3 Celotělová scintigrafie neuv. leták MOÚ
4 Co potřebujete vědět o klinických studiích? 2001 brožura MOÚ
5 CT vyšetření 2001 leták MOÚ
6 Chemoterapie - vaše nádorová léčba 1998 brožura FN Hr.Kr.
7 Chemoterapie - vaše nádorová léčba, jak žít s nemocí 2001 brožura FN Hr.Kr.
8 Chemoterapie a vy 1997 brožura Lachema, s+I70
9 Chemoterapie a vy 1997 brožura ARCUS
10 Chemoterapie nádorových onemocnění neuv. brožura LPR
11 Klasická rentgenová vyšetření 2001 leták MOÚ
12 Kontrastní a rentgenová vyšetření 2001 leták MOÚ
13 Léčba zářením neuv. brožura LPR
14 Lymfoscintigrafie neuv. leták MOÚ
15 Mamografické vyšetření 2001 leták MOÚ
16 Nebojte se chemoterapie a radioterapie 1999 leták SZÚ
17 Pokyny pro ozařované nemocné 2001 brožura MOÚ
18 Radioterapie a vy 1999 brožura Lachema, ÚRO Praha
19 Renografie neuv. leták MOÚ
20 Scintigrafie ledvin neuv. leták MOÚ
21 Scintigrafie mozku neuv. leták MOÚ
22 Scintigrafie plic neuv. leták MOÚ
23 Scintigrafie prsou neuv. leták MOÚ
24 Scintigrafie skeletu neuv. leták MOÚ
25 Scintigrafie srdce neuv. leták MOÚ
26 Scintigrafie štítné žlázy neuv. leták MOÚ
27 Transplantace kostní dřeně   brožura  
28 Ultrazvukové vyšetření 2001 leták MOÚ
29 Vysokodávková protinádorová chemoterapie 2001 brožura MU Brno, s+I24+I24

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy