Osvětové materiály - III. zhoubné nádory prsu

č. titul rok typ vydal
1 A co vaše prsa? 2000 leták Fons Vitae
2 Co by měly ženy vědět o prevenci karcinomu prsu 2000 brožura MOÚ,VZP
3 Co byste měla vědět (karcinom prsu) neuv. letáky LPR
4 Cvičení po operaci prsu neuv. brožura klub ŽAP
5 Diagnostika a léčba nemocí prsní žlázy neuv. leták Mammocentrum N.Jič.
6 Doporučujeme samovyšetřování prsu 2000 leták OHS Prostějov
7 Informační materiál pro pacientky s karcinomem prsu 2000 brožura MOÚ
8 Jak zůstat zdravou a krásnou aneb jak neonemocnět rakovinou prsu 2000 leták+karta OHS Karviná
9 Jak žít s rakovinou prsu 2000 brožura FN KV, s
10 Když žena, kterou milujete, onemocnění rakovinou prsu 1999 brožura ARCUS
11 Krize i naděje - nádorové onemocnění prsů 2001 leták Fons Vitae
12 Lymfedém 2001 brožura ARCUS
13 Nádory prsu 2000 leták OHS Bruntál
14 Partner - nejbližší lékař neuv. leták projekt STOPA*
15 Pokyny a doporučení pro ženy po ablaci prsu   brožura klub ŽAP
16 Pouze pro dospívající dívky! (samovyš. prsu) 2001 leták ARCUS
17 Poznat předpokládá vědět neuv. brožura Klub ŽAP
18 Prevence karcinomu prsu neuv. leták ZP Škoda
19 Prevence lymfedému horní končetiny po operaci prsu neuv. brožura UOC, FN Brno, s
20 Rakovina prsu u žen neuv. brožura LPR
21 Samovyšetření - jednoduchá metoda vč. záchytu on. prsu neuv. leták Mammocentrum N.J.
22 Samovyšetření prsu 2001 karta SZÚ
23 Samovyšetření prsu 1995 brožura VZP
24 Samovyšetření prsu neuv. věšák OHS Jablonec
25 Samovyšetřování prsu 1999 leták SZÚ
26 Samovyšetřování prsu neuv. leták AVON, project HOPE
27 Zhoubné nádory prsu - základní informace pro nemocné 2000 brožura MOÚ
28 Ženám po ablaci prsu neuv. leták LPR

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy