Osvětové materiály - II. informace o diagnózách nádorových onemocnění

č. titul rok typ vydal
1 Akutní leukémie 1998 brožura MU Brno, IHK LF, s
2 Co byste měli vědět o prevenci, příznacích a léčbě zh. plic. nád. neuv. brožura FN USA, s
3 Co byste měli vědet o rakovině děložního čípku neuv. brožura ARCUS
4 Co byste měli vědět o rakovině dutiny ústní 2001 brožura ARCUS
5 Co potřebujete vědět o nádorech hlavy a krku? 2001 brožura MOÚ
6 Co potřebujete vědět o nádorech jícnu? 2001 brožura MOÚ
7 Co potřebujete vědět o nádorech kůže? 2001 brožura MOÚ
8 Co potřebujete vědět o nádorech ledvin? 2001 brožura MOÚ
9 Co potřebujete vědět o nádorech močového měchýře? 2001 brožura MOÚ
10 Co potřebujete vědět o nádorech plic? 2001 brožura MOÚ
11 Co potřebujete vědět o nádorech tlustého střeva? 2001 brožura MOÚ
12 Co potřebujete vědět o nádorech vaječníků? 2001 brožura MOÚ
13 Co potřebujete vědět o nádorech žaludku? 2001 brožura MOÚ
14 Co potřebujete vědět o nádoru čípku děložního? 2001 brožura MOÚ
15 Co potřebujte vědět o nádorech varlat? 2001 brožura MOU
16 Dětské nádory neuv. brožura LPR
17 Chronická myeloidní leukémie 2001 brožura MU Brno, IHK LF, s
18 Knížka pro tebe 1995 brožura MZ, HAIMA, Motol
19 Leukémie - knížka pro rodiče 1993 brožura HAIMA
20 Leukémie a leukémie dětského věku neuv. brožura LPR
21 Maligní lymfomy a mnohočetný myelom neuv. brožura LPR
22 Mnohočetný myelom 1999 brožura MU Brno, IHK LF, s
23 Nádory centrálního nervového systému neuv. brožura LPR
24 Nádory dělohy a děložního čípku 2001 leták OHS Bruntál
25 Nádory hrdla děložního 2000 leták OHS Bruntál
26 Nádory kůže 2001 leták OHS Bruntál
27 Nádory kůže a mateřského znaménka 2000 leták OHS Bruntál
28 Nádory kůže, rizika a prevence 2000 leták OHS Prostějov
29 Nádory plic 2000 leták OHS Bruntál
30 Nádory plic a hrtanu 2001 leták OHS Bruntál
31 Nádory prsu 2001 leták OHS Bruntál
32 Nádory tlustého střeva a konečníku 2000 leták OHS Bruntál
33 Nádory tlustého střeva a konečníku 2001 leták OHS Bruntál
34 Nádory varlat neuv. brožura LPR
35 Nádory ženských orgánů 1998 brožura SZÚ
36 Rakovina dělohy neuv. brožura LPR
37 Rakovina hlavy a krku neuv. brožura LPR
38 Rakovina jater a žlučových cest neuv. brožura LPR
39 Rakovina jater, žlučníku a slinivky břišní neuv. brožura ARCUS
40 Rakovina jícnu a žaludku neuv. brožura ARCUS
41 Rakovina kostí a měkkých tkání neuv. brožura LPR
42 Rakovina kůže 1996 brožura ARCUS
43 Rakovina ledvin neuv. brožura LPR
44 Rakovina močového měchýře neuv. brožura LPR
45 Rakovina mozku 1999 brožura ARCUS
46 Rakovina ovaria neuv. brožura LPR
47 Rakovina plic neuv. brožura LPR
48 Rakovina plic neuv. brožura LPR - starší vydání
49 Rakovina prostaty neuv. brožura LPR
  Rakovina slinivky břišní neuv. brožura LPR
  Rakovina tlustého střeva neuv. brožura LPR
  Rakovina tlustého střeva 2000 leták VZP
  Rakovina tlustého střeva a konečníku 2001 leták OHS Prostějov
  Rakovina tlustého střeva a konečníku neuv. brožura ARCUS

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy