Podpůrná a symptomatická léčba

Podpůrná léčba

Pod pojmem podpůrná léčba rozumí lékař podávání nejrůznějších léků, které umožňují dodržet plánovaný rozsah protinádorové léčby (chemoterapie, radioterapie a imunoterapie). Tyto léky zabraňují rozvoji nežádoucích účinků léčby. Pokud se již nežádoucí účinky vyskytnou, lze těmito preparáty snížit jejich závažnost a zkrátit jejich trvání. Podpůrná léčba může být v nejjednodušší podobě prováděna praktickým lékařem, specializovanější otázky řeší ošetřující onkolog ve spolupráci s dalšími odborníky.

V současné době máme k dispozici účinné léky ke zvládnutí všech základních nežádoucích účinků, které lze předpokládat. Podrobněji se věnují možnostem prevence nežádoucích účinků a jejich léčbě příslušné kapitoly o jednotlivých typech protinádorové léčby.

Mezi pacienty lze často zaslechnout informace o nepřiměřeně závažných nežádoucích účincích protinádorové léčby. Tyto údaje jsou často zavádějící zejména proto, že mnohdy vycházejí ze zkušeností nemocných, kteří podstoupili léčbu před mnoha lety, v době, kdy celá řada nových léků neexistovala. V neposlední řadě si lidé raději předávají negativní zprávy než pozitivní. Proto se na chodbách v nemocnicích a v čekárnách ambulancí mnohdy nemluví o desítkách bezproblémově léčených pacientů, ale přeceňuje se zdravotní stav jednoho nemocného, který měl určité komplikace, mnohdy bez podrobné znalosti problému a lékařského vysvětlení pravé příčiny jeho zdravotního stavu.

Naopak, dnešní onkologie si klade za cíl provádět takovou léčbu, která zlepší kvalitu života nemocných a nikoliv takovou léčbu, která devastuje nemocného.

Dobře prováděná podpůrná léčba přispívá k optimálnímu léčebnému výsledku a k dobré kvalitě života v průběhu náročné protinádorové léčby.

Symptomatická léčba

Nádorový růst je spojen s řadou nepříjemných příznaků (symptomů), které dovedou nemocného k lékaři, který na základě těchto stesků diagnostikuje onkologické onemocnění. Také v případech, kdy se nedaří příznivě ovlivnit růst nádoru, vzniká řada příznaků, které nemocného obtěžují fyzicky, a které následně vedou i k úzkostným stavům, depresi a rezignaci pacienta.

Proto je důležité všechny tyto symptomy správně diagnostikovat a léčit, neboť velkou měrou přispívají k dobré kvalitě života nemocných.

Nejdůležitějším a nejčastějším příznakem, který vyžaduje symptomatickou léčbu, je bolest. K dalším patří dušnost, hubnutí a nechutenství, nevolnost, zvracení, zácpa nebo naopak průjmy, uzávěry dutých orgánů (průdušek, střev, vývodných cest močových), výpotky nitrohrudní nebo nitrobřišní.

Neváhejte se obrátit na onkologa s jakýmkoliv steskem. Včasná léčba těchto příznaků je vždy jednodušší a účinnější než léčba stavů pokročilejších.