Riziko vzniku nádoru prsu

 

 

 

Studie byla podpořena Výzkumným záměrem MZČR MSM 0021620808.

Úplná informace o matematickém modelu:
Novotny J, Pecen L, Petruzelka L, Svobodnik A, Dusek L, Danes J, Skovajsova M.: Breast cancer risk assessment in the Czech female population--an adjustment of the original Gail model. Breast Cancer Res Treat. 2006 Jan;95(1):29-35.