Posuzování tělesné výkonnosti

Tabulka 1: Posuzování tělesné výkonnosti podle bodovací škály ECOG

Stupeň
Popis stavu tělesné aktivity
0
Schopen normální tělesné aktivity bez omezení
1
Neschopen těžké fyzické námahy, může vykonávat lehčí práci
2
Soběstačný, ale neschopen práce. Tráví více než 50% denní doby mimo lůžko
3
Omezeně soběstačný. Přes den tráví na lůžku více než 50% denní doby
4
Zcela nesoběstačný. Trvale upoután na lůžko

Tabulka 2: Posuzování tělesné výkonnosti podle bodovací škály dle Karnofského

Karnofsky (%) Popis stavu tělesné aktivity
100
Normální aktivita, bez projevů nemoci
90
Schopen normální aktivity, přítomny minimální znaky nebo příznaky nemoci
80
S úsilím schopen normální aktivity, přítomny znaky nebo příznaky nemoci
70
Soběstačný, neschopen normální aktivity nebo práce
60
Potřebuje občasnou pomoc, ale převážně je soběstačný
50
Potřebuje výraznou pomoc a častou lékařskou péči
40
Nesoběstačný, vyžaduje zvláštní péči a pomoc
30
Zcela nesoběstačný, je indikována hospitalizace, ale bezprostřední úmrtí nehrozí
20
Nemohoucí, nutná hospitalizace, nutná aktivní podpůrná léčba
10
Moribundní
0
Smrt