Stabilita roztoků

Cytostatika - příprava a stabilita roztoků

Použité zkratky:

PT = pokojová teplota L = 5-8 °C
h = hodina
d = den
G 5 = 5% glukóza
R = Ringerův roztok

Pozn.: Všechny uvedené hodnoty platí pro pracovní podmínky předepsané pro přípravu sterilních roztoků

Generický
název
  Firemní
název
Rekonstituens Množství Stabilita Infúzní
roztok
Stabilita Poznámky
Aclarubicin 20 mg Aclaplastin NaCl 0,9% 10 ml PT 72 h NaCl 0,9% PT 72 h temno, chladit
          L 14 d G 5 L 7 d  
Amsacrin 75 mg Amsidyl 0,035M acid.lacticum 13,5 ml PT 48 h G 5 ! PT 72 h pokojová teplota
                inkompatibilní
s roztoky
obsahujícími chlór
Asparaginasa 10.000 U Kidrolase Aqua pro inj. 5 ml L 48 h NaCl 0,9% L 24 h temno, chladit
            G 5   netřepat silně,
vyvarovat se
kontaktu
s gumovými
uzávěry
Azathioprine 50 mg Imuran Aqua pro inj. 5 - 15 ml spotřeba ihned NaCl 0,9%   podat bezprostředně
po přípravě
Bleomycin 15 mg Bleocin NaCl 0,9% 5 ml L 28 d NaCl 0,9% L 28 d temno, chladit,
množství
inkompatibilit
      Aqua pro inj.   PT 24 h G 5    
Carboplatina 50 mg Carboplatin Aqua p.inj. nebo G5   PT 24 h G 5 ! L 24 h temno, chladit
  150 mg Cycloplatin konc. 10mg/ml   L 5 d NaCl 0,9%- diabet. - stabil. 2 h  
  450 mg Paraplatin            
Carmustin 100mg BiCNU 1. Ethanol 3 ml L 24 h G 5 ! PT 8 h ve skle nebo
polyethylenu,
temno
      2. Aqua p. inj. 27 ml PT 8 h NaCl 0,9% L 24 h velmi agresivní,
vyměnit po přípravě rukavice
          temno      
Cisplatina 10 mg Platidiam Aqua p.inj.   PT 24 h NaCl 0,9% PT 14 d pro stabilitu roztoku
je nutná koncentrace chloridů alespoň 0,2%
  25 mg Cisplatin do konc. 1 mg/ml     R 1/2   temno, vyvarovat se alkalického pH a žádný kontakt s kovem
  50 mg Platinex            
  100 mg              
Cyklofosfamid 100 mg Cytoxan Aqua p. inj.   L 24 h NaCl 0,9% PT,L 24 h lépe chladit
  200 mg Endoxan na konc. 20mg/ml     G 5    
  500 mg Cyclophosphamide       R 1/1    
  1000 mg              
  2000 mg              
Cytarabin 40 mg Alexan NaCl 0,9%   PT 48 h NaCl 0,9% PT 7 d………. při konc. 0,5 mg/ml
  100 mg Alcysten Aqua pro inj.     G 5 L 14 d lépe chladit
  500 mg Cytosar na konc. 50mg/ml          
  1000 mg              
Dakarbazin 100 mg Dacarbazin Aqua p. inj. 10 ml PT 8 h NaCl 0,9%. PT 8 h !!připrava, uchování i aplikace v temnu
  200 mg     resp. 20ml L 72 h G 5 L 24 h rozklad..změna
barvy na světle
fialovou
Docetaxel 20 mg Taxotere 13%ethanol   PT 8 h NaCl 0,9% PT 8 h co nejdříve
spotřebovat, doporuč. max. konc.0,9 mg/ml
  80 mg         G 5   L- nebezpečí
krystalizace
Doxorubicin 10 mg Adriblastina NaCl 0,9%, G 5   PT 7 d NaCl 0,9% , G 5 PT 24 h optim. G5, u
NaCl 0,9%
nejlépe 100 ml
inf. vaky
  20 mg Caelyx do konc. 2mg/ml   L 15 d do konc.10 -20mg/l L 28 d u G5 lépe temno a chladit
  50 mg Doxorubicin            
  150mg              
Epirubicin 10 mg Farmorubicin Agua p. inj. 5 ml PT 24 h NaCl 0,9% PT,L 28d při pH 4-5,
pro stabilitu lepší G5,
pro snížení výskytu akut. venosních
reakcí NaCl 0,9%
  50mg   NaCl 0,9% resp. 25 ml L 48 h G 5    
Estramustin 300 mg Estracyt Aqua p. inj. 8 ml PT,L 24 h Aqua p. inj. PT 24h netřepat
při rozpouštění, inkompatibilní
s NaCl 0,9%
            nebo G5 do 20ml L 48 h  
Etoposid 100 mg Etoposid je rozpuštěn   PT, L 28 d NaCl 0,9% PT 24 h……. pro 0,4% roztok
  200 mg Vepesid       G 5 96 h……. pro 0,2% roztok
                optim. pH 3,5 - 6 , uchovávat
v temnu při PT !!
Fludarabin 50 mg Fludara Aqua p. inj. 2 ml PT, L 8 h NaCl 0,9%, G5   inf. roztoky
použít ihned
            100 - 125 ml    
Fluorouracil 250 mg Fluorouracil je rozpuštěn   PT 28 d NaCl 0,9% PT 14 d…….. pro roztoky k inj.
podání / 40 mg/ml/
  500 mg         G 5 L 14 d………. pro roztoky
k infusnímu podání
  1000mg         Aqua p. inj.   vždy temno !!
Gemcitabin 200 mg Gemzar NaCl 0,9%   PT 24 h NaCl 0,9% PT 48 h nechladit, nemrazit
  1000 mg   do konc. 40mg/ml          
Ifosfamid 200 mg Holoxan Aqua p.inj.   L 24 h NaCl 0,9% PT 7 d při konc.
0,6 - 20 mg/ml
  500 mg   do konc. 40mg/ml     G 5 L 28 d v kombinaci
s Mesnou stabilní
14 d v L
  1000 mg         Ringer    
  2000 mg              
Irinotekan 40 mg Campto     PT, L 28 d NaCl 0,9% PT 12 h temno, chladit
  100 mg         G 5 L 24 h nekombinovat
s jinými LČ
Melphalan 50mg Alkeran přiložené rozpouštědlo   L !! NaCl 0,9%   spotřebovat
do 90 min.
od začátku přípravy
          konc.5mg/ml      
Methotrexat 5 mg Methotrexat Nacl 0,9%   PT 7 d NaCl 0,9% PT 7 d temno !!! zejména zředěné roztoky
  20 mg   G 5   temno G 5    
  50 mg   do konc. 25 mg/ml          
  100 mg              
  500 mg              
  1000 mg              
  5000 mg              
Mitomycin 2 mg Mitomycin C Aqua p. inj.   PT 5 d NaCl 0,9% PT 48 h pH 7 je pro stabilitu nezbytné,
lze nastavovat
fosfátovými pufry !!!
  5 mg Mutamycin do konc. 0,5 mg/ml   L 7 d   L 5 d  
  10 mg              
  20 mg              
  40 mg              
Mitoxantron 10 mg Mitoxantron AWD je rozpuštěn   PT,L 28 d NaCl 0,9% PT 24 h lépe chladit
  20 mg Refador       G 5 L 28 d  
  25 mg Novantron       Ringer-laktát    
  30 mg              
Oxaliplatina 100 mg Eloxatine Aqua p inj. 50 ml PT,L 28 d G 5 PT 24h chladit
      konc. 2mg/ml       L 48h  
Paclitaxel 30 mg Taxol je rozpuštěn   PT 28 d NaCl 0,9% PT 27h !!! nechladit,
používat PVC
free sety
  100 mg Paxene       G 5    
  300mg              
Raltitrexed 2 mg Tomudex Aqua p.inj. 4 ml PT,L 24 h NaCl 0,9% PT,L 24 h lépe chladit
      konc.0,5 mg/ml     G 5    
Streptozocin 1000 mg Zanosar NaCl 0,9% 9,5 ml PT 48 h NaCl0,9% PT 48h lépe chladit
      G 5   L 96 h G 5 L 96 h  
      do konc. 100 mg/ml          
Teniposid 50 mg Vumon je rozpuštěn   PT,L 28 d NaCl 0,9% PT 24 h…….. roztoky do konc. 0,4 mg/ml
            G 5 4 h…….. roztoky o konc. 1,0 mg/ml
Thiotepa 15 mg Thiotepa Aqua p. inj. 1,5 ml L 8 h NaCl 0,9% spotřebovat  
            G 5 ihned  
      konc. 10mg/ml     Ringer    
Topotecan 4 mg Hycamtin Aqua p.inj. 4 ml PT 12 h NaCl 0,9% L 48 h pH 2,5 - 3,5
      konc. 1mg/ml   L 24 h G 5   konc. hotové
inf. 25-50 mikrogramů/ml
Vinblastin 5 mg Velbe, NaCl 0,9% 5,/10/ ml - NaCl 0,9% spotřebovat max. do 100 ml
  10 mg Vinblastin konc. 1mg/ml     G 5 ihned !! Příprava těsně
před podáním
Vinkristin 1 mg Oncovin přilož.solvens   L 14 d NaCl 0,9% PT, L 21 d pro roztoky
20 mg/ml
s pH 3,5 - 5,5
v temnu
  2 mg Vincristin konc. 1 mg/ml   temno G 5    
  5 mg              
Vindesin 5mg Eldisin NaCl 0,9% 5ml L 28 d NaCl 0,9% L 21 d  
      konc.1mg/ml     G 5    
Vinorelbin 10 mg Navelbin je rozpuštěn   L 24 h NaCl 0,9% PT 24 h ředit
do 100-250ml
  50 mg         G 5