Zdravotnické výpočty

Výpočet dávky karboplatiny podle AUC – Calvertův vzorec + výpočet glomerulární filtrace (clearence kreatininu) dle Cocrofta.

 

Carboplatin AUC Dose Calculation (Calvert formula): https://reference.medscape.com/calculator/carboplatin-auc-dose-calvert