Zdravotnické výpočty

Výpočet dávek nefrotoxických léků

Nefrotoxicita mnoha léčiv používaných při léčbě nemocných s nádory vyžaduje poměrně často odhadovat clearance kreatininu. K tomuto odhadu je možné využít několika metod.

Riziko vzniku nádoru prsu