Lékové interakce v onkologii

Cytostatika

 

CYP3A4

 

Jiné CYPy

 

Lékové transportéry

 

Jiný MÚ

 

bleomycin

 

-

 

-

 

-

 

↓cs digoxinu, fenytoinu, účinnost aminoglykosidových ATB, s GCSF ↑riziko plicní toxicity, s clozapinem agranulocytóza

 

capecitabin

 

-

 

2C9 - ↑hladiny warfarinu, fenytoinu

 

-

 

s alopurinolem ↓účinnosti 5-FU

 

carboplatina

 

-

 

-

 

-

 

↑ nefrotoxicity  při souběžném podávání s aminogylosidy, kličkovými diuretiky

 

 

cisplatina

 

-

 

-

 

-

 

nefrotoxicitu↑aminogylosidy a kličková diuretika,

 

↓cs fenytoinu, carbamazepinu a kys. valproové

 

cyklofosfamid

 

++

 

-

 

-

 

↓cs digoxinu, kombinace s ACEI-leukopénie, hematol. toxicita při kombinaci se zidovudinem a thiazidy, plicní toxicita při kombinaci s amiodaronem a GCSF, nefrotoxicita při podání sindomethacinem

 

dacarbazin

 

-

 

CYP1A1, CYP1A2 a CYP2E1

 

-

 

↓absorbci fenytoinu z GITu

 

docetaxel

 

++/ inhibitory ↑ riziko myelosuprese, neuropatie, myalgie,únavy

 

-

 

-

 

-

 

doxorubicin

 

+

 

-

 

Pgp ++

 

(cyklosporin ↑ cs doxo)

 

↑kardiotoxicity s trastuzumabem

 

epirubicin

 

++

 

-

 

-

 

↑kardiotoxicity s trastuzumabem

 

etoposid

 

++  ( ↓cs fenytoin, rifampicin, dexametazon)

 

-

 

Pgp ++

 

(cyklosporin ↑ csetoposidu)

 

↑ účinnost warfarinu

 

fluorouracil

 

-

 

-

 

DPD

 

Metronidazol - ↑riziko toxicity 5-FU o 25%. (dřeňový útlum, ulcerace ústní sliznice, nevolnost/zvracení )

 

↑ účinnost warfarinu, ↑cs fenytoinu

 

gemcitabin

 

-

 

-

 

-

 

↑ účinnost warfarinu

 

ifosfamid

 

++ (inhibitory ↓účinnost a↑ toxicitu CNS a nefrotoxicitu )

 

-

 

-

 

↑ účinnost warfarinu, ACEI mohou vyvolat leukopenii, ↑nefrotoxicity – aminoglykosidová ATB, aciclovir), plicní toxicita při kombinaci s amiodaronem a GCSF

 

irinotecan

 

+++( výrazné ↑ nebo ↓ AUC SN-38)

 

-

 

-

 

antikonvulziva indukující CYP3A (karbamazepin, fenobarbital a fenytoin) vedou ke expozice irinotecanu, SN-38 a SN-38 glukuronidu

 

lip. doxorubicin

 

-

 

-

 

Pgp ++

 

 

-

 

methotrexát

 

-

 

-

 

-

 

NSAID, peniciliny, furosemid, trimethoprim a PPI ↓renální eliminaci MTX , MTX ↓clearanci theofylinu

 

mitomycin C

 

-

 

-

 

-

 

-

 

oxaliplatina

 

-

 

-

 

-

 

Cave podávání se statiny a LČ prodlužujícími QT interval

 

paclitaxel

 

++

 

2C8

 

-

 

-

 

pemetrexed

 

-

 

-

 

-

 

↓ eliminace při současném podávání peniciliů, NSAID, ASA

 

raltitrexed

 

-

 

-

 

-

 

↓ účinnost při podávání kys. listové

 

temozolomid

 

-

 

-

 

-

 

-

 

topotecan

 

+ (induktory ↓účinnost)

 

-

 

-

 

-

 

trabectedin

 

++

 

-

 

Pgp +

 

-

 

trifluridin/tipiracil

 

-

 

-

 

CNT1, ENT1, ENT2

 

-

 

vinblastin

 

++

 

-

 

-

 

variabilita koagulace

 

vincristin

 

++

 

 

Pgp +

 

GCSF-

 

vysoká incidence závažných atypických neuropatií (mučivé bolesti v nohou spojené s nápadnou motorickou slabostí)

 

↓ absorbce digoxinu

 

vinorelbin

 

++

 

-

 

-

 

↓ absorbce fenytoinu, variabilita koagulace

 

 

 

 

 

 

Kinázové inhibitory

 

CYP3A4

 

Jiné CYPy

 

Lékové transportéry

 

jiné MÚ   / vstřebávání LČ

 

afatinib

 

-

 

-

 

Pgp,BRCP  ++

 

jídlo ↓ vstřebávání

 

axitinib

 

++

 

-

 

-

 

-

 

cabozantinib

 

++ (rizikové jsou induktory)

 

-

 

Inhibitor Pgp

 

↑účinnost warfarinu

 

crizotinib

 

+++

 

-

 

-

 

-           / PPI -↓↓ absorbci

 

dabrafenib

 

++

 

2C8

 

-

 

sám je induktor 3A4, Pgp, UGT

 

erlotinib

 

++

 

1A2 ++

 

-

 

blokuje UGT1A1 , ↑cmax warfarinu, paracetamolu        /   PPI -↓↓ absorbci

 

everolimus

 

+++ (souběžně KI)

 

-

 

Pgp +++

 

kombinace s ACEI- riziko angioedému

 

exemestan

 

+ (inhibitory ↓účinnost)

 

-

 

-

 

-

 

gefitinib

 

++

 

2D6  +

 

Pgp,BRCP  +

 

PPI -↓↓absorbci

 

lapatinib

 

+++

 

-

 

Pgp,BRCP  +

 

jídlo ↑absorbci, PPI -↓absorbci

 

regorafenib

 

+++

 

-

 

Pgp, BRCP ++ ( cave statiny!)

 

UGT1A9 +

 

-

 

sorafenib

 

(+)

 

-

 

-

 

blokuje UGT1A1, UGT1 A9

 

sunitinib

 

+++ (↑ nebo ↓ AUC)

 

-

 

-

 

-

 

trametinib

 

-

 

-

 

Pgp+

 

jídlo ↑absorbci

 

olaparib

 

+++

 

-

 

-

 

inhibice transportétů BCRP, OATP1B1 a Pgp- +++

 

palbociclib

 

++

 

-

 

-

 

PPI -↓absorbci, jídlo ↑absorbci,

 

pazopanib

 

+++

 

-

 

Pgp,BRCP  +

 

PPI -↓absorbci, jídlo ↓ absorbci,  zvyšuje cs statinů

 

 

 

 

 

 

Hormonální přípravky

 

CYP3A4

 

Jiné CYPy

 

Lékové transportéry

 

Jiný MÚ / vstřebávání

 

abirateron acetát

 

++

 

Inhibitor 2D6

 

 

prodlužuje QT interval,

 

 Cave! spironolakton (↑PSA)

 

anastrozol

 

-

 

-

 

-

 

-

 

bicalutamid

 

-

 

-

 

-

 

↑ účinnost warfarin, prodlužuje QT interval

 

cyproteron acetát

 

++

 

-

 

-

 

-

 

degarelix

 

-

 

-

 

-

 

prodlužuje QT interval

 

enzalutamid

 

-

 

2C8++

 

-

 

silný induktor CYP enzymů a transportérů (3A4, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19), UGT, Pgp, BRCP aj.

 

exemestan

 

+ (induktory ↓účinnost)

 

-

 

-

 

-

 

flutamid

 

-

 

-

 

-

 

↑ účinnost warfarinu, prodlužuje QT interval, zvyšuje cs theofylinu

 

fulvestrant

 

-

 

-

 

-

 

-

 

goserelin

 

-

 

-

 

-

 

prodlužuje QT interval

 

letrozol

 

(+)

 

2A6 (+)

 

-

 

inhibuje 2A6 a 2C19                 (fenytoin, clopidogrel)

 

tamoxifen

 

++

 

2D6 ++

 

-

 

↑ účinnost warfarinu