Léčebná schémata

Nádory prsu

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
FEC epirubicin 1 100 inf. 3
  cyklofosfamid 1 500 inf.  
  5-FU 1 500 inf.  
FAC adriamycin 1 60 inf. 3
  cyklofosfamid 1 600 inf.  
  5-FU 1 600 inf.  
AC adriamycin 1 60 inf. 3
  cyklofosfamid 1 600 inf.  
CMF cyklofosfamid 1 a 8 600 inf. 4
  metotrexát 1 a 8 40 inf.  
  5-FU 1 a 8 600 inf.  
miniICE mesna 1 a 2 600-800 mg i.v., 0.,4.,8.,12. h 3 - 4
  ifosfamid 1 a 2 1 1 h inf.  
  vepesid 1 a 2 150 11 h k.i.  
  karboplatina 1 a 2 200 1 h inf.  
  vepesid 1 a 2 150 11 h k.i.  
VF vinorelbin 1 a 3 25 inf. 3
  5-FU 1-3 750 24 h k.i.  

Germinální nádory

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
BEP cisplatina 1. - 5. 20 inf. 3
  bleomycin 2., 9., 16. 15 mg i.m.  
  vepesid 1. - 5. 100 inf.  
VeIP cisplatina 1. - 5. 20 inf. 3
  ifosfamid 1. - 5. 1500 3 h inf.  
  mesna 1-5 600 - 800 mg i.v. 0.,4.,8.,12.h  
  vinblastin 1. - 2. 6 mg i.v.  
VIP cisplatina 1 100 inf. 3
  ifosfamid 1-5 1500 3 h inf.  
  mesna 1-5 600-800 mg i.v. 0.,4.,8.,12.h  
  etoposid 1-5 75 inf.  

Nádory hlavy a krku

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
PF cisplatina 1 100 inf. 3
  5-FU 1-5 1000 24 h k.i.  
TPF docetaxel 1 75 inf. 3
  cisplatina 1 75 inf.  
  5-FU 2-4 750 24 h k.i.  

Nemalobuněčný plicní karcinom

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
CT karboplatina 1 AUC 5-7 inf. 3
  paklitaxel 1 175 3 h inf.  
PG gemcitabin 1 a 8 1250 inf. 4
  cisplatina 1 80 inf.  
PE cisplatina 1 75-80 inf. 3
  vepesid 1-5 75-80 inf.  
PT cisplatina 1 80 inf. 3
  paklitaxel 1 175 3 h inf.  
PV cisplatina 1 100 inf. 3
  vinorelbin 1 25 inf.  
  vinorelbin 8 25 inf.  

Malobuněčný plicní karcinom

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
PE cisplatina 1 75-80 inf. 3
  vepesid 1-5 75-80 inf.  
CDE adriamycin 1 50 inf. 3
  cyklofosfamid 1 1000 inf.  
  vepesid 1-3 100 inf.  
ECF epirubicin 1 50 inf. 3
  cisplatina 1 60 inf.  
  5-FU 1-21 200 za 24 h k.i. (často podáváno 200mg v celkové dávce)  

Maligní lymfomy

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
ABVD adriamycin 1 25 inf. 3
  bleomycin 1 10 i.v.  
  vinblastin 1 6 i.v.  
  dakarbazin 1 375 inf.  
ESAP methylprednisolon 1-5 500 inf. 3
  cisplatina 1-4 25 inf.  
  vepesid 1-4 60 inf.  
  cytosinarabinosid 5 2000 4 h inf.  

Nádory tračníku a rekta

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
5FULV2 leukovorin 1 200 2 h inf. 2
  5-FU 1 400 i.v.  
  5-FU 1 2400 - 3200 44 h k.i.  
FOLFIRI irinotekan 1 180 1 h inf. 2
  leukovorin 1 200 2 h inf.  
  5-FU 1 400 i.v.  
  5-FU 1 2400 - 3200 44 h k.i.  
FOLFOX4 oxaliplatina 1 80 1 hod inf. 2
  leukovorin 1 200 2 h inf.  
  5-FU 1 400 i.v.  
  5-FU 1 2400 - 3200 44 h k.i.  
FUFA Mayo 5denní leukovorin 1-5 20 i.v. 4
  5-FU 1-5 425 i.v.  

Sarkomy měkkých tkání

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
MAI adriamycin 1 50 inf. 3
  ifosfamid + mesna 1 5000 + 5000 24 h k.i.  
  mesna 1 2500 12 h k.i.  

Nádory vaječníků

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
PD docetaxel 1 75 inf. 3
  karboplatina 1 AUC 5 1 h inf.  
PT paklitaxel 1 175 3 h inf. 3
  karboplatina 1 400 nebo dle AUC 6 1 h inf.  

Maligní thymom

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
ADOC adriamycin 1 40 inf. 3
  cisplatina 1 50 inf.  
  vinkristin 3 0,6 i.v.  
  cyklofosfamid 4 700 inf.  

Maligní melanom

Akronym Cytostatikum Den aplikace mg/m2 Způsob aplikace Opakování cyklu
(týdnech)
CVD dle Legha cisplatina 1-4 20 inf. 4
  vinblastin 1-4 1,6 i.v.  
  IL-2 1-4 9 MU/m2 k.i.  
  DTIC 5 800 inf.  
  IFN-alfa 1-5,7,9,11,13 5 MU/m2 s.c.