Dávkování uroprotektivích látek

Uroprotekce při podávání ifosfamidu do dávky 2,5 g/m2/den:

Uroprotekce při podávání ifosfamidu v dávkách vyšších než 2,5 g/m2/den:

Uroprotekce při podávání vysokodávkovaného cyklofosfamidu (nad 3g/m2):