Prevence rakoviny prsu

Vážená paní, Vážený pane,

právě jste se rozhodli navštívit internetovou stránku, která je věnována problematice odhadu rizika vzniku rakoviny prsu u zdravých žen.

Tato část webové stránky www.koc.cz byla vytvořena mezioborovým týmem lékařů Všeobecné fakultní nemocnice Praha a statistiků Ústavu informatiky AV ČR.

Na základě rozsáhlé dotazníkové akce, která proběhla na 30 centrech v letech 2000-2004 u 13144 žen, byly nalezeny rizikové a ochranné faktory, jejichž komplexní posouzení umožní kvalifikovaný krátkodobý a dlouhodobý odhad rizika vzniku rakoviny prsu.

Získané hodnoty jsou vhodným vodítkem k provádění účinné prevence nádorových onemocnění prsu. U žen s nízkým rizikem může výpočet vést ke snížení intenzity jejich sledování ve zdravotnických zařízeních či ke snížení psychického napětí, které je někdy velmi obtěžující. Naopak u žen se zvýšeným rizikem může specializovaná péče přispět k včasnému odhalení nádorového onemocnění. A u některých žen je dokonce možné použít určité lékařské postupy, díky kterým nádor vůbec nevznikne.

Výsledky výpočtu neznamenají, že rakovina u nízce rizikových osob nevznikne, nebo že u osob rizikových vzniknout musí, ale pouze informují o pravděpodobnosti, se kterou k rozvoji nemoci může dojít.

Uvedený výpočet poskytuje správné údaje pro zdravé ženy starší 25 let. Základní informace o tom, jak posuzovat získané hodnoty, jsou uvedeny v komentáři výpočtu.

Výpočet může provést každá žena bez ohledu na zdravotní pojišťovnu, u které je registrována. Avšak možnost využít následné diagnostické a event. léčebné kroky vyplývající z výpočtu je omezena pouze na pojištěnkyně zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV).

Za kolektiv autorů MUDr. Jan Novotný, PhD.