Osvětové materiály - VI. poradenství

č. titul rok typ vydal
1 Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění neuv. brožura LPR
2 Cvičení po operaci prsu neuv. brožura klub ŽAP
3 Dědičnost jako rizikový faktor pro vznik nádorů 2001 brožura MOÚ
4 Jak darovat kostní dřeň a zachránit život neuv. leták HAIMA
5 Jak přestat kouřit neuv. leták EMASH, VZP
6 Jak přestat kouřit (anonce na knihu) neuv. leták Maxdorf, EMASH
7 Když někdo z vaší rodiny má rakovinu neuv. brožura ARCUS
8 Když se rakovina vrátí 1996 brožura ARCUS
9 Když žena, kterou milujete, onemocnění rakovinou prsu 1999 brožura ARCUS
10 Komentář a pokyny k vyhlážce MZ ČR č. 261/97 ze dne 6. října 1997 1998 brožura SZÚ
11 Kurs odvykání kouření 1990 brožura KÚNZ Plzeň (EMASH)
12 Léčba onkologické bolesti neuv. bulletin Arcus
13 Lymfedém 2001 brožura ARCUS
14 Metody odvykání kouření v praxi 1994 brožura OSZSP (EMASH)
15 Mládež a kouření - metodické pokyny pro pedagogy a vychovatele 1986 brožura MZČSR, ÚZV(EMASH)
16 Několik rad pro onkologicky nemocné 1998 brožura MOÚ
17 Nekuřme (škola odvykání kouření) neuv. brožura LPR (EMASH), s
18 Nekuřte! 1998 blok SZÚ
19 Nekuřte! (škola odvykání kouření) neuv. brožura LPR (EMASH)
20 Posuzování zdravotního stavu v oblasti sociálního zabezpečení neuv. brožura LPR
21 Přehled nejdůlěžitějších právních předpisů ze soc. oblasti neuv. brožura MOÚ
22 Příručka pečovatele 1998 brožura 3.LF UK
23 Psychologický průvodce pro onkologicky nemocné 2001 brožura MOÚ
24 Rádce pro občany bez hrtanu 1997 brožura ARCUS
25 Rakovina a sex neuv. brožura LPR
26 Rozhovor s vaším dítětem o rakovině neuv. brožura ARCUS
27 Sexualita a nádorové onemocnění 1999 brožura MOÚ
28 Stojí za to přestat kouřit? 2001 leták OHS Prostějov
29 Stoma neuv. brožura LPR
30 Škola odvykání kouření 1984 leták ÚZV (EMASH)
31 Únava 1998 brožura ARCUS
32 Zmírnění bolesti 1995 brožura ARCUS

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy