Osvětové materiály - I. prevence nádorových onemocnění

č. titul rok typ vydal
1 Co by měly ženy vědět o prevenci karcinomu prsu 2000 brožura MOÚ,VZP
2 Co byste měli vědět o prevenci, příznacích a léčbě zh. plic. nád. neuv. brožura FN USA, s
3 Dnes naposled! 1992 brožura NCPZ (EMASH)
4 Dříve než bude pozdě…prevence nádorů varlat 2001 leták OHS Hodonín
5 Evropský akční plán o alkoholu 2000 brožura SZÚ
6 Chcete se stát nekuřákem 1990 leták KÚNZ Plzeň (EMASH)
7 Jak a proč si chránit kůži neuv. brožura LPR
8 Je čas...(příručka o prevenci rakoviny) 2000 brožura ARCUS
9 Ještě je čas (2 typy) neuv. plakát OHS Jablonec
10 Jste závislý na nikotinu? 1994 leták NCPZ, I209EMASH
11 Kdo je ohrožen rakovinou neuv. brožura ARCUS
12 Liga proti rakovině Praha nabízí neuv. leták LPR
13 Lucinka ráda mlsá 2000 brožura SZÚ
14 Měláček a Nemělenka 2001 brožura SZÚ
15 My nechceme kouřit - ani pasivně neuv. omalován. OHS Blansko
16 My nechceme kouřit - ani pasivně (3 typy) neuv. samolepky OHS Blansko
17 My s mámou nekouříme neuv. leták OHS Jablonec
18 Myslete na své zdraví 1992 leták LPR
19 Nádory dělohy a děložního čípku 2001 leták OHS Bruntál
20 Nádory kůže 2001 leták OHS Bruntál
21 Nádory plic a hrtanu 2001 leták OHS Bruntál
22 Nádory prsu 2001 leták OHS Bruntál
23 Nádory tlustého střeva a konečníku 2001 leták OHS Bruntál
24 Navštivte svého lékaře, abyste zůstali zdraví (2 velikosti) 1999 leták SZÚ
25 Nekuřme neuv. brožura LPR
26 Pečujme o své zdraví: osobní záznamník pojištěnce ZPŠ neuv. brožurka ZP Škoda
27 Poradna pro odvykání kouření 2001 plakát OHS Bruntál
28 Pouze pro dospívající dívky! (samovyš. prsu) 2001 leták ARCUS
29 Pozor na varovná znamení 1992 brožura LPR
30 Pracovní sešit k pyramidě zdraví (romsko-česká verze) 1997 brožura SZÚ
31 Prevence divertikulární choroby tlustého střeva 2001 leták OHS Liberec
32 Prevence karcinomu prsu neuv. leták ZP Škoda
33 Prevence lymfedému horní končetiny po operaci prsu neuv. brožura UOC, FN Brno, s
34 Prevence nádorových onemocnění neuv. leták OHS Jablonec
35 Prevence nádorových onemocnění na okrese Hodonín 2001 leták OHS Hodonín
36 Prevence nádorových onemocnění na okrese Hodonín 2001 plakát OHS Hodonín
37 Prevence nádorových onemocnění pro muž po čtyřicítce 2000 brožura MOÚ
38 Prevence nádorových onemocnění pro ženy po čtyřicítce 2000 brožura MOÚ
39 Prevence nádorů kůže 2001 leták OHS Liberec
40 Prevence nádorů tlustého střeva a konečníku 2001 leták OHS Liberec
41 Prevence nádorů varlat 2001 leták OHS Liberec
42 Prevence onemocnění z potravin při grilování pokrmů v přírodě 2000 leták SZÚ
43 Primární prevence zhoubných nádorů neuv. brožura SZÚ
44 Projekt Prevence nád. Onemocnění 2001 plakát OHS Bruntál
45 Při rozhodování, zda kouřit, nebo nekouřit používejte svůj vlastní rozum 2000 leták SZÚ
46 Ptáme se proč (2 typy)+A174 neuv. plakát OHS Jablonec
47 Rady pro zdraví - zpravodaj (3x) 1999-00 leták OHS Svitavy
48 Recept pro Vás - nekuřte 2001 leták OHS Bruntál
49 Rizika alkoholu ve zdraví a nemoci 2000 leták SZÚ
50 Samovyšetření prsu 2001 karta SZÚ
51 Samovyšetření prsu 1995 brožura VZP
52 Samovyšetření prsu neuv. věšák OHS Jablonec
53 Samovyšetřování prsu 1999 leták SZÚ
54 Samovyšetřování prsu neuv. leták AVON, project HOPE
55 Samovyšetřování varlat 2000 leták ARCUS
56 Slunce dobré i zlé 1999 leták SZÚ
57 Spolehlivá cesta za zdravím (materiál ZP)+A121 neuv. leták ZP Škoda
58 Strava v prevenci nádorů 1998 leták SZÚ
59 Test pro život neuv. leták nadace Vize, MZ ČR
60 Varovná znamení 2001 leták OHS Bruntál
61 Zdraví není přepych 2000 leták OHS Prostějov

 

Vydavatelé:

* - projekt STOPA sponzoruje AVON a project HOPE
ARCUS - Arcus Onkocentrum Česká Lípa
ED - Europa Donna
FN KV - FN Královské Vinohrady
FN USA - Fakultní nemocnice u sv. Anny
IHK LF - Interní hematoonkologická klinika LF MU Brno
LPR - Liga proti rakovině
MOÚ - Masarykův onkologický ústav
NCPZ - Národní centrum podpory zdraví
NOR - Národní onkologický registr
OSZSP - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
s - podíl soukromého sponzora
SZÚ - Státní zdravotní ústav
UOC - Univerzitní onkologické centrum
ÚRO Praha - Ústav radiační onkologie Praha
ÚZV - Ústav zdravotní výchovy